Rieter

Yazdır

APC (Anti-Patterning Control = Kuşak Oluşum Kontrolü)

Makinanın baş kısmındaki kuşak önleyici modernizasyon paketi.

Makinanın baş kısmındaki kuşak önleyici modernizasyon paketi.

Open end iplik makinaları için APC (kuşak oluşum kontrolü) modernizasyon paketi, bobin yapısını optimize eder.

Dokuma ve örme işlemlerindeki yüksek çekim hızları optimum bobin yapısını giderek önemli hale getirmiştir. Kuşak oluşumunun önlenmesi sonraki işlem kademelerinde ipliğin daha iyi bir şekilde sağılmasıyla sonuçlanmaktadır. R 40 open end iplik makinalarında (versiyon 4) kullanılmaya başlanılan elektronik desen oluşumu önleme tertibatı bu alandaki olağan üstü bir kalite sergilemiştir. R 1, R 20 ve R 40 (Versiyon 1- 3) open end makinası sahipleri de artık bu yenilikten yararlanabilmektedir. APC (Kuşak oluşum kontrolü) modernizsyon paketi bu amaçla geliştirilmiştir. Mekanik regüle kasnağı frekans kontrollü motor tahrikli kuşak önleyici ile değiştirilmiştir. 

Uygulama

R 1, R 20 ve R 40 (versiyon 1 - 3) open end iplik makinaları için modernizasyon paketi vardır.

Önemli Noktalar

Makinanın baş kısmındaki motorlu kuşak önleyici.

Makinanın baş kısmındaki motor tahrikli kuşak önleyici.

Mekanik regüle kasnağının yanı sıra, özel kayış ve mekanik kuşak önleyici gibi diğer parçalarda yeni sistemde elimine edilmiştir. Bu, bakım gereksinimini azaltmaktadır. Yeni sistem, satın alma veya bu parçaların değiştirilme masraflarını tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Mükemmel bobin yapısı optimum kuşak önleme sonucudur. Bu birinci dereceden kuşak sargılarını (1:1 kuşak sargısı) ve kontrolsüz bobin sarımını önler.  Elektronik ranstgele kontrol jeneratörlü ayrı bir motor, optimum kuşak önlemeyi garanti eder. Gezdirme dişlisinin dönüş hızı hassas bir şekilde kontrol edilir. Bağımsız, gezdirme dişlisinin motorlu tahriki de sarım silindirinin tahrik yükünü azaltır.  

Sarım silindiri şaftının dönüş hızı bir hareket sensörü ile algılanır(inisiyatör). Motor için gerekli dönüş hızı bir kontrolör tarafından hesaplanır ve invertöre aktarılır (Şekil 1). Daha sonra motor hızı kontrol edilir ve gerekirse regüle edilir. Bu şekilde değerlendirme işleminden sonra ölçülen sinyaller, çok hassas bir regüle işlemine ve dolayısıyla hatasız kuşak oluşumunun önlenmesine olanak verir. Kontrolördeki iki opsiyonel ayar, kuşak önleme şiddetinin faydalı ve çok kolay bir şekilde değişken olarak yapılmasına olanak verir. Bu iki ayar seçeneği, çıkış hızına ve iplik özelliklerine (belirgin kıvrılma eğilimi, yüksek çekim veya diğer alışılmamış özellikler) bağlıdır. Kesişimaçısı hala değişken dişliler ile ayarlanmaktadır

Sarım helisi hala değişken dişliler yardımı ile kontrol edilmektedir.

Avantajları

  • Dijital giriş sayesinde kuşak önleyici kolayca ayarlanır
  • Elektronik rastgele kontrol jeneratörü optimum kuşak oluşumunu önlemeyi garanti eder
  • Frekans kontrollü bir motor, travers hareket dişlisinin dönüş hızını belirler
  • Gezdirme hareket dişlisinin bağımsız motorlu tahriki bobin silindir tahriki üzerindeki yükü azaltır
  • Aşınmaya hassas regüle kasnağı ve kayış tamamen regüle edilmiştir

Emiş Borusu ECOrized

Ring iplikçilikte kalıcı parasal tasarruf.
 devam

Haberler

listede haber yok