Rieter

Yazdır

Yüksek performansli çene

Rieter yüksek performanslı çenesi

Rieter yüksek performanslı çenesi

Penye bölümündeki yatırımlar sadece makina işlemlerinin hemen etkilenmesi bakımından değil aynı zamanda tamamen ekonomik bir bakış açısından da önemli bir değişiklik sağlar. Karlılık sağlayan unsurlar, teleften tasarruf, sonraki işlemlerde çok iyi çalışma davranışı ve son üründeki gelişmelerdir.

Rieter’in eski jenerasyon makinelerin modifikasyonu olarak önerdiği yüksek performanslı çene, penye şeridinin kalitesini arttırmaya ek olarak, yüksek hızda vatka beslenmesi ve tarama hızı  mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır.

Uygulama

Eski modellerin çene ünitesi ve yeni Rieter yüksek performanslı çenelerin karşılaştırılması penye şeridinin kalitesindeki gelişmeyi açıkça göstermektedir. Artan vatka besleme hızına rağmen neps sayısı gözle görülür oranda düşüktür. Neps ve tohum kabuğu gibi artıkların çıkarılması ipliğin temizliğini önemli derecede arttırır. E 7/5 ve E 7/6 penye makinalarında  eski çene ünitesinin yüksek hızlı çene ile değiştirilmesi mümkündür.

Önemli noktalar

Yüksek performanslı çenelerin mükemmel tasarımı sayesinde istisnai durumlar dışında rekor kırmak mümkündür. Her tarama süreci sırasında çeneler olağanüstü hızlanırlar. Besleme silindirleri ve koparma silindirleri arasındaki kısa tutma mesafesi hammadde de %3’e varan tasarruf sağlamayı mümkün kılar.

Optimize edilmiş çene geometrisi, çenelerin tüm genişliği boyunca en uç noktalara kadar emniyetli biçimde elyaf kılavuzlaması sağlar.

Çenelerin mükemmel kıstırma kuvveti 80 ktex’e kadar vatka formasyonunu mümkün kılar. Çene ağırlıklarının azalması tarama hızlarına etki eder ki, bu da penye makinanızın ekonomik verimliliğini arttırır.

Avantajları

Çene ünitesi, 80 ktex’lik vatkayı üretmek ve dakikada 350 vuruş/dakika’ya kadar tarama hızına ulaşmak için çenelerdeki kıstırma kuvvetinin arttırılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

Karınız:

  • Penye bölümünde verimlilikte %15 artış (80 ktex’e kadar şerit ağırlığıyla)
  • Optimize edilmiş çene geometrisi sayesinde hammadde de %3’e varan tasarruf
  • Yatırımın hızlı geri dönüşü
  • Aynı penye telef yüzdesinde çok iyi iplik kalitesi( az neps ve uçuntu)
  • Penye şeridinde az çepel

Emiş Borusu ECOrized

Ring iplikçilikte kalıcı parasal tasarruf.
 devam

Haberler

listede haber yok