Rieter

Yazdır

Proje yönetimi – Müşteri için koordinasyon

Komple bir projenin koordinasyonu büyük bir görevdir. Bu konuda ancak deneyimli genel bir tedarikçiye güvenilir. Bir iplikhanenin planlama kademesinden başlayarak, en temel gereksinim, alt yapı, lojistik ve makina tedarikçilerinin koordinasyonudur. Bu son teslim tarihlerinin gecikmemesine, proje süresinin kısaltılmasına ve işletmenin çok çabuk bir şekilde devreye alınmasına imkan verir.

Üretimi kısa zamanda başlatabilmek ve tesisin karlılığını artırabilmek için, projenin her kademesinde düzgün çalışma şarttır. Bu önce başlangıç kademesinde çok dikkatli bir planlamayı sonra makinanın ve aksesuarlarının teslimatının koordinasyonunu gerektirir. Tam zamanında, doğru materyal doğru zamanda demek , tüm işlerin planlanmış bir süreç içerisinde gerçekleşmesi demektir. Montaj personelinin ve mahalli işçilerin (fabrika personelinin) optimum işbirliği önemli ölçüde tasarrufla sonuçlanır.

Bir sistem tedarikçisi olarak, Rieter müşterilerine bu dikkat gerektiren iş için kendi proje yönetimini önerir ve onlara komple bir tesisi tamamlama ve kurma olanağı sağlar. Yüzlerce tesisin montajı sırasında edinilen know how sayesinde Rieter müşterisine zaman ve yönetim kapasitesi tasarrufu sağlar. Bu servis, aynı zamanda iplikhanelerin yeniden yapılandırılmasında kullanılabilir.

Rieter'in sağladığı servisler:

  • Müşteriler ve taşeronlar ile proje çalışması
  • İmarlar ve altyapı tedarikçileri arasında işbirliği sağlama
  • Genel programlama
  • Montaj koordinasyonu
  • Devreye alma ve teknolojik optimizasyonun koordine edilmesi (eğirme denemeleri vb.)
  • Bakım ve işletim personeli için insan kaynakları konusunda tavsiyeler ve ücretlendirme (iş ve hareket çalışmaları esas alınarak)
  • İşletmenin müşteriye teslimi
  • Müşteri eğitiminin organize edilmesi
  • Satış sonrası servis

Haberler

listede haber yok