Rieter

Yazdır

CLEANcoil koyler tablasi

CLEANcoil - Şeridin avivaj maddesi birikmeksizin istiflenmesi

CLEANcoil - Şeridin avivaj maddesi birikmeksizin istiflenmesi

CLEANcoil, patentli bal peteği yapısı sayesinde sentetik elyafı işlenmesi sırasında avivaj maddesinin koylerin altında birikme problemini önler.

Sentetik elyafın ve karışımlarının işlenmesi sırasında, koylerin alt kısmına avivaj maddesi artıklarının birikmesi bilinen bir sorundur. Bu, şerit tabakalarının yer değiştirmesi veya temizleme periyodunun sıklaştırışması ile sonuçlanır. CLEANcoil bu problemi, tekstil sektöründe ilk kez kullanılan, koylerin alt kısmındaki patentli bal peteği yapısı ile çözümler.

Uygulama

Yeni CLEANcoil koyler Rieter cer makinaları için yaygın olarak kullanılan  tüm boyutlarda mevcut olup - özel tasarımlar yapılabilmektedir.

Önemli noktalar

Patentli bal peteği yapısı

Patentli bal peteği yapısı

Polyester elyafın işlenmesi durumunda, avivaj maddesinin tipine ve miktarına bağlı olarak, temizleme süreci 2-3 saatten 1 -7 güne uzar.  Yeni CLEANcoil koyler, kritik suni ve senteki elyafın işlemesi durumunda bile, tatmin edici kova dolumunu, düzenli şerit yerleştirmeyi ve sonraki işlemlerde şeridin problemsiz çalışmasını garanti eder.

Koylerdeki şerit borusu hemen hemen helsel formdadır ve bu nedenle de tabii şerit hareketine adapte olmuştur. Helsel şerit borusu şeridin sürtünmesini minimize eder. Bu nedenle de şerit formasyonundan sonra cer şeridi daha fazla deforme olmaz ve yanlış çekimler önlenir.

Elyaf döküntüleri koyler borusunda birikime sebep olur ve şeridin optimum şekilde kılavuzlanması önmeli ölçüde azalır. Buna ilave olarak ve kullanılan materyale bağlı olarak, yüksek cer makinası hızları, kaliteden kayıp olmaksızın gerçekleştirilebilir.

Bal peteği yapısı:

 • Düzgün şerit yerleşimini
 • Daha uzun temizleme periyotlarını
 • Daha fazla kova dolum kapasitesini
 • Sonraki işlemlerde şeridin sorunsuz çalışmasını
 • Kritik suni ve sentetik elyafın ve diğer karışımların işlenmesi durumunda yanlış çekimlerinin önlenmesini sağlar.

Avantajlari

Helisel şerit borulu CLEANcoil

Helisel şerit borulu CLEANcoil

 • Yeni, patentli bal beteği yapısındaki yenilikçi koyler
 • Suni ve sentetik elyafın avivaj maddesi birikintileri önlenir
 • Genişletilmiş temizleme periyotları ve bu nedenle de makinanın daha uzun süre üretimde kalması
 • Şeridin düzenli yerleştiirlmesi nedeniyle daha yüksek kova kapasitesi
 • Sonraki işlem kademelerinde sorunsuz şerit yerleşimi için sabit ve düzenli bir şekilde şerit yerleştirme
 • Yüksek üretim hızları

Emiş Borusu ECOrized

Ring iplikçilikte kalıcı parasal tasarruf.
 devam

Haberler

listede haber yok