Rieter

Yazdır

Alt silindirler

Alt silindirler

Alt silindirler

Alt silindirler kılavuz kolunun üst baskı silindirlerine olan karşı parçayı oluşturur. Optimum yiv pozisyonu ve özel yüzey bitim işlemi düzgün çalışmayı ve elyafın iyi kontrolünü sağlar. Elyaf tülbetinin sarması büyük oranda sınırlandırılır. Özel silindir- kavrama tekniği optimum eş merkezli çalışmayı garanti eder.

Uygulama

Genel olarak, farklı sıraların silindirleri farklı yivlere sahiptir. Besleme ve bitim sıralarında eğimli yivler, düzgün çalışmayı ve daha iyi sıkıştırmayı sağlar.

Önemli noktalar

Alt silindirler kılavuz kollarını tamamlar. Özel titreşimli parçalar silindirlerin düzgün çalışmasını sağlar ve ipliğin çekim bölgesinde çok iyi tutulduğundan emin olunmasını sağlar. Özel yüzey bitim işlemi elyaf uçuntusunu önler ve elyaf sarmasını azaltır.

Avantajlari

Yeni prosedürler ilave avantajlar getirir. Yeni Rieter yüzey bitim işlemi iyi elyaf tutumunu destekler. Özellikle ince iplikler için, daha fazla elyaf mukavemeti kazandırır. Diğer önemli bir husus elyaf uçuntusunun önlenmesidir. Elyaf sarması da önemli ölçüde azaltılır. Özel bir silindir – kavrama tekniği optimum ortak merkezli çalışmayı garanti eder. Birbirine uyum sağlayan parçalar daha iyi çalışır.

Emiş Borusu ECOrized

Ring iplikçilikte kalıcı parasal tasarruf.
 devam

Haberler

listede haber yok