Rieter

Yazdır

TREX Sistemi

TREX Sistemi

TREX Sistemi

TREX Sistemi (TREX = Trash Extraction = Çepel çıkarma) silindirin çalışma alanındaki ilave çıkarma noktalarını kullanarak ince temizlemeyi iyileştirir. Çepelleri, toz ve kısa elyafı büyük bir güvenilirlik ile çıkarır. Çok çeşitli garnitür telli taraklama ve kılavuz elemanlarının kombinasyonu ve bunun yanı sıra entegre döküntü bıçaklarının özel düzeni, taraklama işlemini ihtiyaçlarınız doğrultusunda optimize eder.

Uygulama

C 4, C 50 ve C 51 tarak makinası tiplerinde, TREX elemanları ön ve son taraklama bölgesine monte edilebilir. Bu yolla tarak garnitürleri korunur ve zedelenmeden işlenir. Brizörün silindire taşıdığı elyaf topakları bu bölgede açılır. Bundan sonra elyafta kalan çepel parçacıkları çok daha etkin biçimde çıkarılır. Son taraklama bölgesinde, elyafın paralelleştirilmesi “son tarama” veya ince taraklama ile sağlanır. Bu aynı zamanda mikro tozların yayıldığı ve çıkarıldığı bölgedir.

Önemli noktalar

Silindirle birlikte kullanılan klasik döküntü bıçağına karşın, TREX özel bir kılavuz eleman kullanır. Bu çepelin seçimini ve tozun giderilmesini önemli ölçüde iyileştirir. Telefin %15’i çepel, tohum kabuğu parçacığı, elyaf kırığı ve tozdur. TREX’in avantajı çıkarılan elyafta oldukça belirgindir: %75’i kısa elyaftır. Tarak şeridinde kısa elyafın %6 ‘ya varan oranda azaltılması gerçekleştirilebilir.

Avantajlari

 • Tarak şeridinde %6’ya varan oranda daha az kısa elyaf
 • İplikte %15’e varan oranda daha az sık rastlanan hatalar (ince yer, kalın yer ve neps)
 • 1000 iğde saate 20’ye varan daha az iplik kopuşu

Broşür & katalog yükle

Searchform
tüm bulunan elemanlar: 0
  BaşlıklisanBoyut

   Emiş Borusu ECOrized

   Ring iplikçilikte kalıcı parasal tasarruf.
    devam

   Haberler

   listede haber yok