Rieter

Yazdır

En yüksek verimlilikle mükemmel şerit kalitesi

Rieter yıllardır iplik hazırlık kademesinde dünya lideri konumundadır. Penye makinaları rakipsiz kaliteyi ve birinci sınıf hammadde kullanımını garanti eder. Rieter cer makinalarının işletme koşularında denenmiş teknolojisi ve yenilikçi elemanları sürekli mükemmel kalite değerlerinin alınmasını sağlar. Rieter regüleli cer makinaları mükemmel yoklama hassasiyeti ve regüle dinamiklerine sahiptir. Yüksek şerit düzgünlüğü ve kalite sonraki işlem kademelerinde çalışma özelliklerini iyileştirir. Fitil makinası ring iplik makinalarına yüksek kaliteli fitiller besler.

Ana Makinalar

Cer Makinası SB/RSB-D 50

  • Yoklama hassasiyeti ve regüle dinamikleri - ilk satimetreden son santimetreye kadar mükemmel şerit düzgünlüğünü garanti eder.
  • Enerji tasarruflu motorlar ile önemli ölçüde kısaltılmış aktarma organları her bir RSB cer makinası için yılda 1 000 avroya varan enerji tasarrufu sağlar. Bu, aynı zamanda makinanın önemli ölçüde daha sessiz olmasını da sağlar.
  • SLIVERprofessional uzman sistem makinaya entegre edilmiştir.  Önerilen ayar tavsiyelerinin doğrudan kabulü en iyi şerit kalitesi ile hızlı bir parti değişimine olanak verir.

Penye hazırlık OMEGAlap E 36

  • OMEGAlap E 36, 600 kg/saat'e kadar gerçek verim sağlar. Pazardaki diğer hazırlık sistemleri ile karşılaştırıldığında, bu, üretimde %50 artışa karşılık gelir.
  • OMEGAlap E 36, büyük penye setlerinde maksimum verim ve ekonomi için ideal penye hazırlık makinasıdır. Örneğin bir OMEGAlap E 36 6 E 86 penye makinasını besler.
  • İşletme koşullarında başarısı ispatlanmış kayış teknolojisi vatka çevresinin %75'ne varan kısmında üniform basınç dağılımı sağlar ve dolayısıyla vatka oluşumu sırasında  esnemeyi azaltır.

Penye makinası E 86

  • Penye makinasının E 86 fiili üretim performansı 90 kg/saat'e kadar penye şerididir. Dolayısıyla mevcut günlük 2 ton penye şeridi üretimi önemli ölçüde aşılmıştır.
  • Çok geniş aktif tarama alanı nedeniyle, eşsiz iplik kalitesi güvence altındadır.
  • Penye makinasının E 86 verimliliği, ROBOlap sayesinde %2 daha fazladır.

Haberler

listede haber yok