Rieter

Yazdır

Maksİmum verİmlİkte optİmum İplİk kalİtesİ

Balyadan ipliğe tüm testler için komple elyaf, iplik hazırlık ve iplik makinaları

Testler için 4 iplik eğirme eğirme prosesi de mevcuttur

İplikçilik sektöründe yeni bir tesise yatırım ya da tekstil ürünlerinin daha fazla geliştirilmesi hammadde verimini arttırır. Müşterinin kendi işletmesinde yapmış olduğu teknolojik çalışmalar, hemen hemen her zaman üretim kayıpları ile sonuçlanır. Rieter çözüme sahiptir ve müşterinin «deneylerini» Rieter’in Eğirme Merkezlerinden birisinde işletme dışında gerçekleştirmektir. Rieter, Eğirme merkezlerinde, müşterilerine mevcut veya gelecekteki uygulamaları için çözümler bulmak amacıyla yoğun destek sağlar. Rieter, müşterilerinin materyalerini test eder ve onlara, hammadde seçimi ve optimum kullanımı ile ilgili olarak önerilerde bulunur. Bunun sonucu, müşteri, uygun iplik kalitesini, iplik işletmesinde üretim kaybı olmaksızın, maksimum verimlilikte gerçekleştirir. Arzu ederse, müşteri çalışmalara katılabilir ve testleri kendisi yapabilir.

Rieter müşterileri kendi materyalleri ile kendilerine özgün test geliştirirken, ultra modern makinalara tam olarak güvenebilir. Rieter uzmanları, deneyimleri ve teknik bilgileri ile müşterileri destekler. Testler yeni bir Rieter makinası ile ilgili karar vermenize yardımcı olur. Tüm test sonuçları kapsamlı ve açık bir şekilde raporlanmaktadır. Bu, elyaftan ipliğe mükemmel «tekstil reçetesinin» istenildiğinde işletmede değerlendirilebileceği ve tekrarlanabilir olduğu anlamına gelir. Talep edilmesi halinde Rieter, bir sanayi ortağı ile işbirliği yaparak, ipliğinizi bitmiş kumaş haline getirebilir.

Rieter SpinCentre'nin (Eğirme Merkezlerinin) sağladığı olanaklar:

  • Eğirme merkezinde müşterinin hammaddeleri ile yapılan testler sonucunda, işletmede optimum çalışılabilirlik.
  • Ön testler vasıtasıyla satın alma kararının önemli ölçüde basitleştirilmesi.
  • İplik işletmesinde üretim kayıpları olmadan, ham maddeden ipliğe süreç optimizasyonu.
  • Hedeflenen kalite ve üretim hızında tekrarlanabilir eğirme testleri.
  • Tanımlanmış bir test ortamı ve en modern Rieter ekipmanı sayesinde güvenilir sonuçlar.
  • Test sonuçlarının Rieter uzmanları tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanması ve dokümante edilmesi.
  • Rieter makinalarının daimi sergisi.

Haberler

listede haber yok