İplikhanenin Tekrar Çalışmaya Başlatılmasına Yönelik Tavsiyeler

Bir süre boyunca daha düşük seviyede çalıştırılan iplikhane ekipmanını tekrar tam hızda çalıştırmadan önce belirli prosedürleri takip etmek çok önemlidir.

Rieter uzmanları, bir süreliğine kapattıkları iplikhaneleri tekrar çalışmaya başlatan müşterilerine destek sağlamak amacıyla uzmanlıkları temelinde konuyla ilgili ipuçlarını ve tavsiyelerini bir araya getirdiler.

 

Genel

Malzeme

Birkaç gündür işlenen malzemenin tamamı kullanılmalıdır. Bu malzeme daha nemlidir ve karıştırılması halinde kalitede değişikliğe sebep olur. Sonuç olarak bu malzemeden üretilen iplik ayrı olarak satılmalıdır.

Güvenlik

 1. Çalışma alanını temizleyin ve dezenfekte edin.
 2. Çalışanlarınız için maske ve el antiseptiği temin edin.
 3. Sık dokunulan yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
 4. Enfeksiyon riskini önlemek için çalışanlarınızı COVID-19 önlemleri hakkında bilgilendirin.
 5. İş güvenliği talimatlarına uyun.
 6. İlgili çalışmanın yalnızca yetkili teknisyenler ve elektrik teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olun.

Elektrik

 1. Ana şalter AÇIK konuma getirilmeden önce tesise tekrardan enerji verilmelidir. Sabit bir güç kaynağı sağlanana kadar bekleyin. Voltajın izin verilen aralıkta olduğundan emin olun.
 2. Makinanın durduğu süre boyunca hiçbir kablonun ve elektronik modülün hasar görmediğinden emin olun.
 3. Güç kaynağını makinaya bağlamadan önce ana şalterin 0 konumuna veya KAPALI konuma getirildiğinden emin olun. Elektronik komponent arızalarını minimuma indirmek için makinaları sabit voltaj sağlandığında çalıştırın.
 4. Makinaları arka arkaya çalıştırmadan önce izin verilen voltaj aralığını kontrol edin.
 5. Elektrik santralindeki kapasitör bankının, makinaların kapatılması ve çalıştırılması sırasında özellikle de besleme voltajı aralığı gibi değişken talepleri algılayıp algılamadığını kontrol edin.

Hava nemi

 1. Üretim başlamadan iki saat önce klima santralini çalıştırın.
 2. Makinaların hatasız çalışması için tavsiye edilen hava nemi ve sıcaklık seviyelerini koruyun.

Elyaf hazırlık

UNIcontrol

 1. UNIcontrol halen açıksa ve UNIcontrol ekranında hata mesajı yoksa makina çalışmaya hazırdır. 
 2. UNIcontrol kapalıysa UNIcontrol'e giden 230 V'lik enerji beslemesini kontrol edip makinayı açın. Makina her zamanki gibi açılıyorsa ve makina ekranında hata mesajı görüntülenmiyorsa makina çalışmaya hazırdır. 
 3. Makina ayarlarını ve parametrelerini kontrol edin.
 4. Harman hallaç kontrolü tamamlandıktan sonra, UNIcontrol'ü malzeme olmadan başlatın ve 30 dakika boyunca çalıştırın.

UNIfloc

 1. UNIfloc halen açıksa ve hata mesajı yoksa UNIfloc çalışmaya hazırdır.
 2. Tüm güvenlik kapılarının doğru şekilde kapatıldığından emin olun ve makinayı açın. Makinanın yeniden çalışmaya başlatılmasının ardından bir arıza meydana gelirse, arızayı onarın.
 3. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa motorun dönüş yönünü kontrol edin.
 4. UNIfloc'u çalıştırırken yeni bir balya yoklama prosedürü başlatın. UNIfloc'u üretime geçirmeden önce harman hallaç tavsiyelerine uyun.

Harman hallaç fanları

 1. Tüm tahrik kayışlarını gerin.
 2. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa fanların dönüş yönünü kontrol edin.

Harman hallaç

 1. Tüm tahrik kayışlarını gerin.
 2. Zincir gerginliğini kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
 3. Harman hallaç makinalarını açın ve teknolojik parametreleri kontrol edin.
 4. Kıvılcım algılama sistemi ve metal algılama sisteminin doğru şekilde çalıştığından emin olun.
 5. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa motorun dönüş yönünü kontrol edin.
 6. Üretici tavsiyelerine uygun şekilde filtreyi kontrol edin ve harman hallacı çalıştırmadan 30 dakika önce harman hallaç egzoz ve telef toplama sistemini çalıştırın.
 7. Tüm harman hallaç hattını 30 dakika boyunca UNIcontrol'ün işletim birimi aracılığıyla malzemesiz olarak çalıştırın. Çalışma davranışını kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
 8. Statik basınç, egzoz hızı ve hava hızı için hava ölçümü yapın ve gerekirse ölçümü düzeltin.
 9. UNImix ve UNIstore'un siloları boşaltılmamışsa şimdi boşaltın.
 10. Açıcı silindir hızlarını ve telef ayarlarını kontrol edin.
 11. İşlemi malzemeli olarak başlatın ve harman hallaç makinaları çalışırken hava ölçümü yapın. Gerekirse egzozu ayarlayın.
 12. Durma/çalışma oranını kontrol edip düzeltin.
 13. İki gün sonra telef kontrolü yapın.

Tarak Makinası

 1. Tüm tahrik kayışlarını gerin.
 2. Zincir gerginliğini kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
 3. Makinayı açın ve teknolojik parametreleri kontrol edin.
 4. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa motorun dönüş yönünü kontrol edin.
 5. Makinanın tamamını temizleyin. Doferi Rieter tarafından sağlanan fırçayla temizleyin. Alıcı silindiri ve şapkaları temizleyin.
 6. Boş makinayı 20 dakika çalıştırın.
 7. Telef emiş ünitesini ve egzoz ünitesini kontrol edin.
 8. Eski malzemeyi besleme oluğundan çıkarın.
 9. Tüm tarak makinalarında hızı %20 azaltın.
 10. Doğru başlatma sırasına uyun ve tarak makinalarını son tarak makinasındaki malzemeyle çalıştırın. Tarak şeridi ekleme işlemine uygun hareket edin.
 11. Tüm tarak makinalarının sorunsuz çalışmasını sağlayın.
 12. Şerit numarasını kontrol edin ve düzeltin.
 13. Tüm kalite izleyicilerinin açık olduğundan emin olun.
 14. Uster %CV değerini gün boyunca kontrol edin.
 15. Tarak makinası iki gün çalıştıktan sonra tarak telefini ve AFIS'yi kontrol edin.

İplik hazırlık

Cer Makinası SB/RSB

 1. Tüm tahrik kayışlarını gerin.
 2. Zincir gerginliğini kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
 3. Makinayı açın ve teknolojik parametreleri kontrol edin.
 4. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa motorun dönüş yönünü kontrol edin.
 5. Makinayı tamamen temizleyin ve makinanın şeritsiz çalışma şeklini kontrol edin.
 6. Makinayı malzemeyle çalıştırın ve devreye alma sonrasında şerit numarasını kontrol edin.
 7. Bir saatlik sorunsuz çalışma sonrasında %U ve 1 m CV değerini kontrol edin. Kalite sapması durumunda regüle ayar noktası (LAP) ve regüle yoğunluğunu (LI) ayarlayıp manşon taşlama yapın.
 8. Tüm kalite izleyicilerinin açık olduğundan emin olun.
 9. Şerit testinin doğru şekilde yapıldığından emin olun.

UNIlap/OMEGAlap

 1. Tüm tahrik kayışlarını gerin.
 2.  Makinayı açın ve teknolojik parametreleri kontrol edin.
 3. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa motorun dönüş yönünü kontrol edin.
 4. Her İki makinada da takımları bir kez elle değiştirin.
 5. OMEGAlap'te kayışı ortalayın.
 6. Vatka oluşumunu kontrol edin.

Penye Makinası

 1. Tüm tahrik kayışlarını gerin.
 2. Makinayı açın ve teknolojik parametreleri kontrol edin.
 3. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa motorun dönüş yönünü kontrol edin.
 4. Makina kayış kasnağını elle döndürün ve parçaların serbestçe hareket ettiğinden emin olun.
 5. Üst tarak takılı değilken tülbenti çıkarın. Sonrasında üst tarağı takın.
 6. Makinayı çalıştırın ve istenmeyen gürültü olup olmadığını kontrol edin.
 7. Şerit numarasını ve penye teleflerini kontrol edin.
 8. Makinaya yeni vatkalar yerleştirildiğinde AFIS'yi kontrol edin.

Fitil makinası

 1. Tüm tahrik kayışlarını gerin.
 2. Makina ayarlarını ve parametrelerini kontrol edin.
 3. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa motorun dönüş yönünü kontrol edin.
 4. Fitil gerginliğini otomatik olarak ayarlayın.
 5. Fitil numarasını ve CV değerlerini kontrol edin.

Ring ve Kompakt İplikçilik

Ring ve Kompakt İplikçilik

 1. Tüm tahrik kayışlarını gerin.
 2. İşletim birimindeki teknolojik parametreleri kontrol edin.
 3. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa motorun dönüş yönünü kontrol edin.
 4. Ana motor kayışını gerin ve ortalayın.
 5. Gevşek alt apronları gerin.
 6. Birkaç gün boyunca malzeme birikmesi halinde fitilin iki ila üç katmanını çıkarın.
 7. Her seksiyondaki iki üst kola bastırarak makinayı (malzemesiz olarak) OHTC ile birlikte 15 dakika boyunca çalıştırın.
 8. Kopçaları değiştirin.
 9. İlk çalıştırmayı %15 azaltılmış bir hızda gerçekleştirin. Hızı her gün %5 artırın. İkinci ve beşinci günden sonra kopçaları değiştirin. Kopçalar düzenli olarak değiştirilmelidir.
 10. Mevcut iğ hızını kontrol edin ve gerekirse kayma düzeltmesini ayarlayın.

Open End İplikçilik

Open End İplikçilik

 1. Tüm tahrik kayışlarını gerin.
 2. İşletim birimindeki teknolojik parametreleri kontrol edin.
 3. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa motorun dönüş yönünü kontrol edin.
 4. Şeridin iki ila üç katmanını kovanın üstünden alın.
 5. Ana şalteri AÇIK konuma getirmeden önce basınçlı havayı boşaltın ve hava kalitesini kontrol edin.
 6. Kayışı daha kolay hizalamak için makinayı 20 dakika boyunca normal hızın %70'inde çalıştırın.
 7. Üst çıkış silindir manşonlarını takın.
 8. Açıcı silindiri (OR), OR muhafazasını, rotorları ve kalite sensörünü izopropil alkolle temizleyin.
 9. Açıcı silindir kayışı ve rotor tahrik kayışının doğru şekilde ortalanıp ortalanmadığını kontrol edin.
 10. Tam otomatik makinalarda bağlama yapmadan robotun iki ila üç tur serbestçe hareket etmesine izin verin.
 11. İplik numarasını kontrol edin.
 12. Makinadaki eski bobinleri çıkarın ve birinci katmandan itibaren daha iyi kalite sağlamak için yeni bir partiyle çalışmaya başlayın.
 13. Germe çekimini uygun şekilde ayarlayın.
 14. Bağlama işlemini kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.
 15. Bobinin ağırlığını ölçün ve iplik kalitesini kontrol edin.

Hava Jetli İplikçilik

Hava Jetli İplikçilik

 1. Tüm tahrik kayışlarını gerin.
 2. İşletim birimindeki teknolojik parametreleri kontrol edin.
 3. Faaliyetin durdurulduğu dönemde elektrikle ilgili bir çalışma yapılmışsa motorun dönüş yönünü kontrol edin.
 4. Şeridin iki ila üç katmanını kovanın üstünden alın.
 5. Ana şalteri AÇIK konuma getirmeden önce basınçlı havayı boşaltın ve hava kalitesini kontrol edin.
 6. Üst silindir manşonlarını takın.
 7. Makinadaki eski bobinleri çıkarın ve birinci katmandan itibaren daha iyi kalite sağlamak için yeni bir partiyle çalışmaya başlayın.
 8. Bağlama yapmadan robotun iki ila üç tur serbestçe hareket etmesine izin verin.

Dijitalleştirme ve Otomasyon

ISM/SPIDERweb

 1. İplikhanedeki tüm makinalar devreye alındıktan sonra ISM/SPIDERweb'i çalıştırın.
 2. İletişim sağlanamaması halinde IP adresini kontrol edin.

SERVOlap

 1. Tahrik bankını tamamen temizleyin.
 2. Karbon fırçayı temizleyin ve makinayı açın.
 3. Makina servis modundayken köprü ünitesi hareketini kontrol edin.
 4. İşletim biriminde makina yapılandırmasını kontrol edin.
 5. Taşıma bandını boş bırakın.

Bobin sarim ve Tekstüre

Bobin sarim ve Tekstüre

1.     Enerji girişi:

 • Elektrik kanalını ve panosunu elektrikli süpürge ile temizleyin
 • Giriş voltajının doğruluğunu, topraklamayı ve nötrü kontrol edin
 • Emiş ve üfleyici fanlarının motor dönüş yönlerinin doğruluğunu ve fazlarını (L1, L2 ve L3) kontrol edin
 • Trafoların ve klemenslerin vidalarını sıkın
 • Fiziksel hasar (fare ısırıkları) olmadığına dair tüm elektrik kablolarını kontrol edin

2.     Hava girişi:

 • Ana hava borularını temizleyin
 • Basınçlı hava ile borular içinde oluşan yoğuşma ve yağ atıklarını temizleyin
 • Hava basıncını kontrol edin. En az 6 bar olmalıdır
 • Emiş filtresi dahil olmak üzere tüm hava filtrelerini açın ve temizleyin
 • Tüm hava borularını tekrar bağlayın

3.     Su girişi:

 • Giriş suyunun temizliğini, su borularını ve su jetlerini kontrol edin
 • Su filtrelerini temizleyin
 • Su borularında sızıntı olmadığından emin olun

4.     Yağ girişi

 • Yağ borularını ve silindirleri temizleyin
 • Bağlantılar arasındaki yağ sızıntılarını kontrol edin
 • Yağ depolama tankları ve pompalarını (yağ standardı, yağlama sistemi, Lubetex) kontrol edin
 • Sıcak yağ tankındaki yağ ısısını kontrol edin

5.     Mekanik parçalar:

 • Komple makine temizliği yapın. (toz ve biriken elyafların temizlenmesi)
 • Makine üzerindeki hareketli parçaların rahatlıkla dönüp dönmediğini kontrol edin. Örneğin: İplik kılavuzları, adaptörler, barabanlar, godetler, silindirler, vb
 • İplik kılavuz seramikleri, makasları, spleisser gibi iplik yolundaki bütün elemanları kontrol edin

6.     Elektronik kartlar ve sensörler:

 • İplik, adaptör ve baraban sensörlerinin üzerinde biriken yağ ve elyafları temizleyin
 • Elektrik panosunun içinde nem olmadığından emin olun

7.     Yukarıda belirtilen noktaların tümü kontrol edildikten ve düzelttikten sonra makineyi açabilirsiniz: 

 • Öncelikle tüm sigortaların kapalı olduğundan emin olun
 • Enerji vermeden önce kablolama diyagramına göre fazları ve topraklamayı kontrol edin
 • Ana şalteri açın ve giriş klemensinden voltaj ölçün Eğer giriş voltajı doğru ise sigortaları sırayla açın
 • Doferli makinelerde ki (TK2/20) gibi tüm bobbin değişim sisteminin başlangıç noktasında olduğuna emin olun

8.     Makine terminali:

 • Tüm reçetelerin hala kullanılabilir olduğundan emin olun
 • Gerekli ise reçeteleri flaş bellekten tekrar terminale yükleyin
 • Kontrol kartları ile terminalin haberleşmesini kontrol edin, gerekli ise numaralandırma yapın

9.     Genel:

 • Tüm iğde doğru yazılım sürümünün yüklü olup olmadığını kontrol edin
 • İğlerdeki reçetelerin doğru olduğundan emin olun
 • Tüm iğlerin kalibrasyonunun doğru olduğundan emin olun
XS
SM
MD
LG
XLG