CROCOdoff Verimli İplik Eğirmeye Nasıl Katkıda Bulunur?

Dünya çapındaki her iplikhane, yüksek enerji tüketimi ve nitelikli iş gücü yetersizliğinden kaynaklanan iki zorlukla karşı karşıyadır. Rekabeti sürdürmenin tek yolu otomasyondur. Burada, Novibra'nın alt sarım gerektirmeyen takım çıkarmaya olanak sağlayan sıkıştırma ve kesme tacı CROCOdoff devreye girer. Temizlik ve bakım süresini azaltır ve enerji tüketimini ve takım çıkarma sonrası iplik kopuşu sayısını azaltmaya katkıda bulunur. CROCOdoff donanımlı altı milyon iğin küresel olarak, farklı makinalarda, farklı iplikler ve ham maddeler için kullanılıyor olması şaşırtıcı değildir.

Geleneksel alt sarım sistemine sahip iğler, iplik yakalama alanını temizlemek ve takım çıkarma sonrası yüksek iplik kopuş oranını düzeltmek için çok zaman gerektirir. Ancak iplik makinalarının temizliği ve bakımı için daha az insan mevcut olduğundan, artan ücretler ve iş gücü yetersizliği iplikhaneler üzerinde gitgide daha fazla baskı yaratmaktadır. İş gücündeki yetersizlik, iplik yakalama alanının saatlerce temizlenmemesi ve iplik üretiminin devam edememesi anlamına gelebilmekte olup üretimde önemli miktarda kayıp ve daha düşük iplik kalitesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu da iplikhanelerin daha fazla otomasyonu tercih ederek makinalarını daha az operatör ve daha az bakım gerektiren, alt sarım gerektirmeyen taçlara sahip otomatik-dofer ve iğlerle modernize etmelerinin nedenidir.

İpliğin Verimli Şekilde Sıkıştırılması ve Kesilmesi için CROCOdoff

Novibra'nın en yeni nesil sıkıştırma ve kesme taçları, CROCOdoff, modern iplikhanelerin gereksinimlerini karşılayan optimize edilmiş bir tasarım ve iyileştirilmiş işlevler sunar (Şek. 1). CROCOdoff, yalnızca gereken bakım süresi ve maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmakla kalmayıp ring iplik makinalarının daha verimli ve ekonomik şekilde çalıştırılmasını da sağladığından, iplikçilik otomasyonunu fark edilir şekilde optimize eder ve böylece enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur.

CROCOdoff, çalışan iğde yeterli şekilde sarılmamış iplik kalmadan takım çıkarmaya olanak sağlar. İğin iplik yakalama alanını temizlemek için artık makinanın durdurulması gerekmez böylece iplik üretimi sorunsuz bir şekilde devam edebilir. Takım çıkarma bittiğinde, iplik ucu sistemden dışarı fırlar ve pahalı enerji harcayan açık iplik uçları yoktur.

Bunun sırrı ipliğin verimli şekilde sıkıştırılmasındadır. Tacın yakalama alanı, ipliğin yakalanması ve kesilmesine yönelik bir zikzak biçimine sahiptir (timsah dişlerine benzer ve taca adını verir). Sıkı bir şekilde kenetlenebilir ve kayarak çıkmasını önler. Farklı ham maddeler üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı testler, takım çıkarma sonrası iplik kopuş oranının azaltılmasında uygulamalı şekilde onaylanmış olan sistemin güvenilirliğini kanıtlamıştır.

Müşterinin Avantajları

Birkaç ay boyunca, dört farklı makina tipi üzerinde (biri CROCOdoff donanımlı iğlere sahip) aynı koşullar altında ölçümler yapılmıştır. Üç geleneksel alt sarım sistemi ile, ilgili makina markasına bağlı olarak ortalama iplik kopuş oranı 45 ile 70 arasında olmuştur. CROCOdoff ile çalışan makinadaki ortalama iplik kopuş oranı takım çıkarma başına yalnızca 11 iplik kopuşudur ve bu da kabaca dört ila altı kat daha düşüktür.

Ayrıca, CROCOdoff temizliği kolaylaştırır. Shandong, Çin'de bulunan bir müşteri, CROCOdoff'u monte etmeden önce, alt sarım seksiyonunu temizlemek ve takım çıkarma sonrası yüksek iplik kopuş sayısını düzeltmek için her bir makinayı günde bir kez 20 dakikalığına durdurmak zorunda kaldıklarını bildirmiştir. CROCOdoff, iplik kopuş oranını azaltmıştır ve her bir makinanın günlük olarak durdurulması ve temizlenmesi gerekmez. Çin'deki farklı ham madde ve iplik numarasına sahip başka bir müşteri, CROCOdoff ile, takım çıkarma sırasındaki iplik kopuş oranının sürekli olarak yaklaşık %2 civarında durduğunu ve üretim verimliliğinin önemli derecede daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Bakım optimize edilir çünkü temizlik, her iki günde bir temizlik gerektiren geleneksel iplik kesicilerinin aksine her iki ayda bir gerçekleşen genel makina temizlik rutinine entegre edilebilir. CROCOdoff ile sağlanan daha az iş yükü, operatörlere diğer görevleri vermek için daha fazla esneklik sağlar.

Modern İplikhaneler CROCOdoff'a Güveniyor 

Temizlik ve bakıma ilişkin iş gücü yetersizliği karşısında, düşük iplik kopuş oranına sahip, yüksek düzeyde güvenilir otomatik temizleme sistemi, modern iplikhanenin kendi ring iplik makinalarının otomasyonunu iyileştirmesi için büyük bir fırsattır. Bu da dünya çapındaki farklı markalara ait iplikhanelerin Novibra'nın CROCOdoff teknolojisine dönmesinin ve artık küresel olarak altı milyon iğin kullanımda ve güvenilir olmasının nedenidir.

XS
SM
MD
LG
XLG