Dual Core Özlü İplikleri Eğirmek için Avantajlı Hava ile Kaplama İşlemi

Elastik Özlü İplikleri Üretmenin Güvenli Yolu

Geçmişte, kot pantolonlar gibi giyim eşyaları tamamen pamuktan üretilirdi. Bir süredir elastik dokuma kumaşlar, olumlu özellikleri sayesinde giyim sektöründe yerini aldı. Bu elastik iplikleri üretmek için ring iplik makinasında eğrilen dual core özlü iplik adı verilen iplikler, atkı ipliği ve zaman zaman da çözgü ipliği olarak kullanılmaktadır. Artan elastik iplik talebinden dolayı, geleneksel ring iplikhaneleri bu pazarda rekabet edebilmek için makinalarını modernize etmektedir.

Dokuma esnek kumaşları üretmekte kullanılan özlü iplikler, elastik bir öz ve bu öze tüm uzunluğu boyunca sarılan ikinci bir eğrilebilir elyaftan oluşur. Öz, yalnızca elastandan ya da alternatif olarak bir elastan iplik ve bir tekstüre iplikten yapılabilir. Bu "dual-core iplik" olarak bilinmektedir. Günümüzde özü, farklı çekimli ve iplik numaralı iki elastan ipliği bir tekstüre filamentle bir araya getirerek üretme trendi bile vardır. Bu "triple-core iplikler", söz konusu dokuma esnek kumaşların özelliklerini, esneme ve şekillerini koruma bakımından daha da geliştirmektedir.

İki üretim olanağı

Dual core ya da triple core özlü iplikleri üretmek için esas olarak iki yöntem vardır. İlk yöntemde, elastan iplik ve tekstüre filament iplik, kılıf işlevi gören eğrilebilir elyafla doğrudan Rieter ring iplik makinasında eğrilir. İkinci yöntemde, elastan iplik ve tekstüre filament iplik bir araya getirilir, hava ile kaplanır ve XENO-AC TWIN makinada (Şek. 1) birlikte sarıldıktan sonra ring iplik makinasında işlenir. İkinci aşamada pamuk, "çapraz sargılı silindirik bobinlerde" (Şek. 2) bulunan dual-core ya da triple-core iplik üzerine eğrilir; örneğin Rieter ring iplik makinası (Şek. 3) kullanılarak. Her iki yöntemde de, özelleştirilmiş üst yapı parçalarının mevcut ring iplik makinalarına takılması gerekir.

Dual-core ya da triple-core ipliğin önceden sarılmadığı doğrudan yöntemde, bu üst yapı parçaları çok uzundur. Ring iplik makinasına yeniden yükleme yapmak için makinanın tamamen kapatılması gerekir. Bu yöntem, dolaylı yöntemle karşılaştırıldığında yaklaşık %13 verimlilik kaybına neden olur. Dahası, işletme personelinin tekstüre filamentli bobinleri yerleştirmek için ring iplik makinasına tırmanmaları gerekir. Bu hem tehlikelidir, hem de diğer işletme görevlerinde çalışabilecek ek personele geçici olarak ihtiyaç duyulmasına yol açar.

Dolaylı yöntemin avantajı

Yukarıda anlatıldığı gibi, dual ya da triple core özlü ipliklerin "dolaylı" yöntemle üretimi ek bir iş aşaması gerektirir: XENO-AC TWIN hava ile kaplama makinasını kullanarak özlü ipliğin hazırlanması. Bu çözüm için gereken, ring iplik makinası üzerindeki bobin tutucu çok daha alçakta yer alır ve daha kullanıcı dostudur. Başka bir avantajı da, her bir eğirme pozisyonunun diğer tüm eğirme pozisyonları çalışmaya devam ederken yüklenebilmesidir. Bu, makinanın yeniden yüklenmesi sırasında üretimde durma olmaması anlamına gelir. Her iki yöntemin dönüştürme maliyetleri yaklaşık olarak aynıdır. XENO-AC TWIN yöntemi biraz daha ucuz olabilir.

Hava ile kaplama makinası tutarlı bir kaliteyi garanti eder

Hava ile kaplama makinasıyla gerçekleştirilen "dolaylı" yöntemin esas avantajı, özlü ipliğin ring iplik makinasında işlenirken daha iyi merkezlenmesi ve sonuç olarak stapel elyafla çok iyi şekilde kaplanmasıdır. Bu, özlü ipliğin optimum şekilde korunmasını sağlar. Operatörün iplik içindeki merkezlenmemiş bir özlü ipliği fark etmesi çok zordur. Bu kusur ancak kumaş dokunup boyandıktan sonra görülebilir. Elastan boyanamadığı için, özlü ipliğin iyi merkezlenmemesi dokunan kumaşın genel görünümünü bozan kusurlu noktalar oluşturabilir. Hava ile kaplama makinası tutarlı bir kaliteyi garanti eder ve dolayısıyla şikayetleri azaltır.

Geleneksel ring iplikçilik için mükemmel giriş fırsatı

Filamentin önceden birleştirilmiş ve bir hava ile kaplama makinasında kaplanmış olduğu dual ya da triple core özlü iplikler, bu nedenle doğrudan ring iplik makinasında üretilmiş olan özlü ipliklerden daha kalitelidir.

XENO-AC TWIN'li yöntem, geleneksel ring iplikçilere elastik özlü iplik pazarına girmek ve başarı kazanmak için harika bir fırsat sunar. Bu yöntem aynı zamanda çok kullanıcı dostu ve güvenlidir. İplik kalitesinden ödün verilmesi gerekmez.

XS
SM
MD
LG
XLG