Kompakt İplikçilik Sistemi

Rieter Kompakt İplik Eğirme Sistemi ile Daha Fazla Para Kazanın
 1. Yüksek mukavemet ve düşük tüylülük
 2. Çok iyi ham madde kullanımı
 3. Önemli oranda enerji tasarrufu

COMPACTdrum'lı Rieter kompakt iplik eğirme sistemi, sürekli olarak yüksek iplik mukavemeti, düşük tüylülüğü ve maksimum esnekliğiyle ünlüdür. Bu sistemi tercih eden müşteriler, farklı tedarikçilerin makinalarını kullanan iplikhanelere göre daha düşük üretim maliyetlerinden de faydalanırlar. Üretilen nakit akışı, birbiriyle mükemmel derecede uyumlu ve tek bir kaynaktan tedarik edilen eksiksiz bir sistemin üstün ekonomik avantajlarını gösterir.

Penye Pamuk İplik için Kompakt İplik Eğirme Sistemi

Bu örnekte, gömleklik kumaş için Ne 60 numara penye pamuk ipliği üreten bir kompakt eğirme sistemi kullanılmıştır. Ham madde, orta stapelli pamuktur. Karşılaştırma için iki farklı makina imalatçısının makinalarını kullanan "karma bir iplikhane" kullanılmıştır. Kompaktlama aparatı COMPACTdrum ile ring iplik makinası G 38'de üretilen kompakt ipliğin düşük tüylülük gibi benzersiz özellikleri, daha yüksek bir iplik fiyatına yol açabilir. Bununla birlikte, vaka çalışması Rieter makinalarının kullanılmasının avantajını hesaba katmayarak her iki sistem için ham madde fiyatları ve iplik fiyatlarının aynı olduğunu varsaymaktadır.

İlave yıllık nakit akışı yaklaşık 250.000 ABD Doları

 • Yer ihtiyacı

  -7%

 • Ham madde kullanımı

  +1%

 • Enerji tüketimi

  -10%

 • Personel gereksinimi

  -6%

Rieter Çözümü

Hesaplama Temeli

İplik üretimi: 413 kg/saat
Ham madde maliyetleri: 1,80 ABD Doları/kg
Enerji maliyetleri: 0,074 ABD Doları/kWh

 

Esneklik

Kompaktlama aparatı COMPACTdrum ile birlikte ring iplik makinası G 38, iplikhanelere mümkün olan en yüksek düzeyde esneklik sunar: Ring iplik ve kompakt iplik arasında geçiş yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

 

Kompaktlama aparatı COMPACTdrum kullanılarak üretilen iplik, yüksek mukavemeti ile göz doldurur ve özellikle uzun tüyler açısından tüylülük azaltımında etkileyici yeni bir boyut sunar. Bu da, söz konusu iplik tasarımı olduğunda, iplikhaneler için yeni imkanlar yaratır.

 

Ham Madde Kullanımı

"Karma iplikhaneye" kıyasla Rieter sistemleriyle %1'e kadar ham madde tasarrufu sağlanabilir.  Yüksek iplik kalitesine ek olarak, telef miktarındaki azalma da penye pamukla ekonomik kompakt iplikçilik prosesinde önemli bir temel faktördür. Mikro elyaf tutamlarının, VARIOset fonksiyonunun ve kademeli temizlemenin optimum kombinasyonu sayesinde VARIOline harman hallaç hattında düşük ham madde kaybı elde edilir. Yüksek performanslı tarak makinası C 80'de, maksimum teknolojik kesitin yanı sıra ayrı ayrı donatılabilen ön ve son taraklama bölgeleri mükemmel ham madde kullanımı sağlar. Penye makinası E 90'da kullanılan yüksek kalitede teknoloji komponentleri, iplik kalitesini korurken penye telefinin uzaklaştırılmasında azalma sağlar.

 

Enerji Tüketimi

Enerji tasarruflu tahrik konseptleri ve yenilikçi makina bileşenleri proses boyunca %10 enerji tasarrufu sağlar ve bu sırada olası en yüksek verimlilik seviyelerini korur. Diğer sistemlere kıyasla en büyük tasarruf, ring iplik makinası G 38 ile kompaktlama aparatı COMPACTdrum kombinasyonundan elde edilir.

 

Yer İhtiyacı

Rieter makinalarının yüksek verimliliği, makina sayısının azaltılmasını ve böylece "karma iplikhanelerde" kullanılan prosese kıyasla yerden önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlar. Yukarıda belirtilen vaka çalışmasında, Rieter iplikhanesi bir kompakt iplik eğirme makinası, bir otomatik regüleli cer makinası, bir penye makinası ve iki tarak makinasından tasarruf sağlar. Cer makinaları gibi yerden tasarruf sağlayan makina konseptleri ayrıca iplikhane yerleşimlerinin daha derli toplu olmasını sağlar. Bu da yerden 750 m2'ye denk gelen yaklaşık %7 oranında tasarruf edilmesini sağlar ve böylece bina yatırımları ile bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

 

Personel Gereksinimi

Azalan makina sayısı ve bu sayede azalan operatör iş yükü, otomatik fitil bobini taşıma sistemi SERVOtrail ve yeknesak tasarımlı kullanıcı dostu makinalar sayesinde, personel ihtiyacı %6 oranında azalır.

 

İlave Nakit Akışı

Ham madde kullanımı, enerji ve işçilik maliyetleri, faiz oranları, iplik ve tarak döküntüsü satışları ve sürekli işletme maliyetleri hesaba katıldığında, Rieter sisteminin penye kompakt iplik eğirme prosesi için hesaplanan toplam üretim maliyetleri, karma tedarikçilerden sağlanan çözümlere göre daha düşüktür. Bu, örneğimize göre Rieter kompakt iplik eğirme sistemlerine yatırım yapan müşterilerin, "karma iplikhaneleri" seçen müşterilere göre aynı üretim hacminde yılda 250.000 ABD Doları daha fazla nakit akışı ürettiği anlamına gelir.

 

Sistem Ortağı

Komple bir Rieter sistemi, ham maddenin işlenmesinden ipliğe varana kadar bütün eğirme prosesi boyunca Rieter'in uzmanlığı üzerine kuruludur. Rieter dört eğirme prosesinin tamamını sunmakta ve ideal eğirme teknolojisi konusunda profesyonel tavsiye sağlamaktadır. Ayrıca, uzmanlar iplik pazarlama konusunda destek vermekte ve çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Tüm iplikhane ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite sayesinde ağ tabanlı hale getirilip tek bir platformdan kontrol edilmektedir. Bu da hem günümüz, hem de gelecek için yüksek kalite ve optimum verimliliği garanti etmektedir.

XS
SM
MD
LG
XLG