Kurumsal Yönetişim

Güven aşılar, performans sunar

Rieter, her zaman yeni zirvelere ulaşmayı hedefleyerek iş ortaklarına ve tedarikçilerine tedarik zinciri boyunca yenilik yapmaları için ilham verir. Bu da inovasyonu tetikler, bilgiyi artırır, kaliteyi geliştirir ve herkes için değer yaratır.  

Şirket yönetimi

Küresel bir şirket olarak Rieter, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin yasa ve düzenlemelerine uyar. Tüm Rieter şirketlerinin faaliyetleri, uygulamaları ve çalışanları; Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, uluslararası iş gücü organizasyonlarının temel sözleşmelerine ve çok uluslu şirketler için OECD yönetmeliklerine uygundur.

İş etiği

Rieter’in iş ilişkileri; dürüstlük ve güven ilkelerini temel alır. Müşteriler için ürünlerinin ve personelinin güvenliği, ürün döngüsünün her aşamasında olağanüstü öneme sahiptir. Bu alanda en yüksek standartlara ve sürekli gelişmeye ulaşmak için şirket ve iş ortakları yakın bir işbirliğiyle çalışır.

Tedarikçiler

Rieter, maliyetleri düşürürken malzemelerin ve bileşenlerin kalitesini artırmak için tedarikçileriyle yakın bir işbirliği yürütür. Rieter, onları inovasyon sürecine aktif şekilde dahil eder. Şirket, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarına saygılıdır ve işe yönelik zorlukları aşmak adına karşılıklı saygı ve ortak kararlılık üzerine kurulu uzun vadeli ilişkiler kurmak ister. Şirket, tedarikçilerinin de Rieter’in Tedarikçilere İlişkin Davranış Kurallarına uygun davranmasını bekler.

XS
SM
MD
LG
XLG