Open End İplikçilik Sistemi

Yüksek Kısa Elyaf İçeriği ile Verimli İplikçilik
 1. Düşük ham madde maliyetleri
 2. Yüksek verimlilik
 3. Sürekli yüksek iplik kalitesi

Rieter open end iplikçilik sisteminin gücü, her zaman yüksek verimlilik ve özellikle kısa elyaflı uygulamalarda tutarlı iplik kalitesinin elde edilmesi olmuştur. Yeni direkt open end prosesi, uygun fiyatlı ham maddelerle bile sistem performansını ve iplik kalitesini daha da artırmaktadır.

Open End İplikçilik Sistemi

Tam otomatik open end iplik makinası R 70, open end iplik üretiminde yeni standartlar belirlemektedir. Düşük iplik kopuş oranı ve yüksek verimlilik sağlayan başarısı kanıtlanmış Rieter eğirme teknolojisinin yanı sıra her eğirme pozisyonunda ayrı bağlama özelliği sayesinde daha yüksek verimlilik sunmaktadır. Dahası R 70, yüksek çepel içeriğine sahip ham maddeyi bile işleyerek benzer şekilde yüksek kalitede bir ipliğe dönüştürebilmektedir. Bu sayede iplikhaneler ham madde maliyetlerini düşürebilmektedir. Bu örnekte R 70, yüksek performanslı tarak makinası C 80 ve regüleli cer makinası modülü RSB-Module 50 ile birleştirilmiştir. Bu kombinasyonla Ne 21 numara iplik üretilmiştir. Karşılaştırma için iki farklı üreticinin makinalarını kullanan "karma bir iplikhane" kullanılmıştır.

Rieter sistemi için ilave nakit akışı: yılda yaklaşık 330.000 ABD Doları

 • Ham madde maliyetleri

  -%2

 • Verimlilik

  +%5

 • Enerji tüketimi

  -%7

Rieter Çözümü

Hesaplama Temeli

Rotor kutusu: 420
Rieter sistemi ile verimlilik: +%5
Enerji maliyetleri: 0,074 ABD Doları/kWh

 

Ham Madde Maliyetleri

Optimum ham madde kullanımı üretim maliyetlerinin minimize edilmesinde önemli bir faktördür. Geliştirilmiş eğirme kutusu ve optimize edilmiş BYpass ile open end iplik makinası R 70, daha yüksek penye telefi veya çepel içeriğine sahip daha ekonomik ham maddelerin yüksek kaliteli ipliğe dönüştürülmesini sağlamaktadır. Direkt open end prosesi ve open end iplik makinası R 70 sayesinde, müşteri bu karşılaştırmada, balya serme işleminde bir balya işlenmemiş pamuk yerine bir balya telef kullanabilmekte ve yine de yakın bir iplik kalitesi elde edebilmektedir. Böylece Rieter sistemiyle ham madde maliyetleri %2 oranında düşmektedir.

 

Verimlilik

Rieter sisteminin yüksek verimliliğinin anahtarı, open end iplik makinası R 70'in optimize edilmiş eğirme kutusudur. Bu, geliştirilmiş eğirme stabilitesi ve yüksek iplik mukavemeti sağlamaktadır. Yüksek mukavemet, iplik bükümünü azaltarak doğrudan yüksek verimliliğe dönüştürülebilmektedir.

 

Enerji Tüketimi

Enerji tasarruflu tahrik konseptleri, yenilikçi makina komponentleri ve RSB-Module 50 ile C 80'in yüksek üretim kapasitesi, enerji tasarrufu sağlamaktadır. Optimize edilmiş ayrı tahrikler, oldukça verimli emiş, enerji tasarruflu otomatik filtre temizleme özelliği ve optimize edilmiş hava yönlendirme sayesinde R 70 ile kayda değer daha fazla enerji tasarrufu elde edilebilmektedir. "Karma iplikhaneye" kıyasla tüm Rieter open end iplikçilik sistemi %7'ye kadar enerji tasarrufu sağlamaktadır.

 

İplik Kalitesi

İplik düzgünlüğü açısından, iki çekim bölgeli RSB-Module 50 ile birleştirilmiş tarak makinası C 80, sadece bir çekim bölgeli cer makinası modülüne göre kayda değer avantajlar sunmaktadır. Diğer open end iplik makinaları ile karşılaştırıldığında R 70'teki modern eğirme ve bağlama teknolojisi kombinasyonu çok daha üstün mukavemet ve iplik düzgünlüğünün elde edilmesine olanak tanımaktadır. Bu da örneğin %50'nin üzerinde penye telefi içerikli bir pamuk karışımından yüksek düzgünlükte iplik üretilebilmesi demektir - maksimum verimlilikte Ne 30'dan daha ince numaralı ipliklerle bile.

 

İlave Nakit Akışı

R 70, yüksek telef içeriğiyle eğirmeye olanak vermekte ve bu nedenle de daha düşük maliyetli ham maddelerin kullanılmasını sağlamaktadır. Örnekte hem Rieter sistemi hem de "karma sistem" için aynı ulaşılabilir iplik fiyatı kullanılmıştır. Enerji ve işçilik maliyetleri, faiz oranları ve sürekli işletme maliyetleri hesaba katıldığında, kısa open end iplikçilik prosesi için Rieter sisteminin toplam üretim maliyetleri, karma tedarikçilerden sağlanan çözümlere göre büyük oranda daha düşüktür. Bu da verilen örneğimize göre Rieter open end iplikçilik sistemine yatırım yapan müşterilerin, "karma iplikhaneyi" seçen müşterilere göre yılda yaklaşık 330.000 ABD Doları daha fazla nakit akışı elde etmesi anlamına gelmektedir.

 

Sistem Ortağı

Komple bir Rieter sistemi, ham maddenin işlenmesinden ipliğe varana kadar bütün eğirme prosesi boyunca Rieter'in uzmanlığı üzerine kuruludur. Rieter dört eğirme prosesinin tamamını sunmakta ve ideal eğirme teknolojisi konusunda profesyonel tavsiye sağlamaktadır. Ayrıca, uzmanlar iplik pazarlama konusunda destek vermekte ve çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Tüm iplikhane ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite sayesinde ağ tabanlı hale getirilip tek bir platformdan kontrol edilmektedir. Bu da hem günümüz, hem de gelecek için yüksek kalite ve optimum verimliliği garanti etmektedir.

  XS
  SM
  MD
  LG
  XLG