Rieter İplikçilik El Kitabı

Teknoloji ve mühendislik alanlarında ayrıntılı bilgi, tekstil endüstrisinde yenilik ve başarı için destek sağlar. Pazar başarısını garanti edebilmenin yolu üretim aşamaları ve makina ayarlarının kendi içinde ve birbirleriyle etkileşimini en iyi şekilde bilmek ile mümkündür. Gözden geçirilmiş yeni "Rieter İplikçilik El Kitabı" kısa stapel iplik eğirme teknolojisine pratik bir odak sunarak teknik uzmanlar, öğrenciler ve diğer ilgili kişiler için çok bölümlü bir referans kaynağı görevi görür. 

"Rieter İplikçilik El Kitabı" dünya çapında birçok e-kitap mağazasında İngilizce olarak bulunmaktadır.

Cilt 1 – Kısa Stapel İplikçilik Teknolojisi

Bu ciltte genellikle kısa stapel iplikçilikte geçerli temel, teknolojik ilişkilere değinilmektedir. Sonraki ciltler makinalara veya makina gruplarına göre düzenlenmiştir. Böylece genellikle geçerli olan temel prensipler, makina tasarımı ve konstrüksiyonunda devam eden gelişmelerden ayrı tutulmuş olur.

Cilt 2 – Harman Hallaç ve Taraklama

Açma, temizleme, karıştırma ve taraklama hakkında detaylı bilgi sağlamakta, tarak tellerinin ve regüle sistemlerinin seçimi ve bakımının yanı sıra hammaddelerin kondüsyonlanması, farklı standartlardaki elyaftan beklenen telef miktarı, temizleme ve karıştırma makinalarının seçimi ve ayarlanması, telef geri kazanımı, taşıma ve çeşitli tarak parçalarının işlevleri hakkında bilgiler içermektedir.

Cilt 3 – İplikçilik Hazırlığı

Bu ciltte taraklama ve ring iplik arasındaki iplik üretim süreçlerinin teknik ve teknolojik özellikleri, yani cer makinası, penye bölümü (penye hazırlık dahil) ve fitil makinası ele alınmıştır. Bu önemli bir proses aşamasıdır, çünkü iplik kalitesi büyük ölçüde iplik üretiminde kullanılan ara ürünlerin kalitesine bağlıdır.

Cilt 4 – Ring İplikçilik

Ring iplikçiliğinin teknik ve teknolojik yönleri ele alınmıştır. Bu, iplik üretiminde son prosestir. Ring iplik makinası, ipliği ve iplik kalitesini büyük ölçüde etkiler. Ring ipliği, diğer eğirme prosesleri ile üretilen iplikler değerlendirilirken kıyaslamada hala standardı temsil etmektedir.

Cilt 5 – Rotor İplikçilik

Bu proses, alternatif iplikçilik sistemleri alanında yapılan araştırmaların bir sonucudur. Bu cilt, rotor iplikçilik prosesi ve özellikleri hakkında detaylı bilgi içermektedir. Eğirme elemanları ve şartlarında devam eden sürekli gelişmeler rotor ipliklerin optik olarak ring ipliklere benzer şekilde üretilmesini mümkün hale getirmiştir.

Cilt 6 – Alternatif İplikçilik Sistemleri

Alternatif iplikçilik sistemlerinin tüm avantajlarından yararlanmak için sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılması önemlidir. Bu cilt, bu amaca ulaşmak için katkıda bulunacak şekilde oluşturulmuştur ve en önemli alternatif iplikçilik sistemlerini detaylı olarak açıklamaktadır. Bunlardan birisi çok iyi bilinen hava jetli iplikçilik teknolojisidir.

Cilt 7 – Suni ve Sentetik Elyafın İşlenmesi

Suni ve sentetik elyafın ticari ölçekte piyasaya sunulmasından itibaren sentetik elyafın pazar payı etkileyici bir artış göstermiştir. Bu önemli alanda, farklı özelliklere sahip suni ve sentetik elyaf çeşitliliği sürekli artmaktadır. Günümüzde çeşitli uygulamalar için, pratik olarak "isteğe özel" elyaf mevcuttur. Bu nedenle, iplik üreticilerinin bu elyafın işlenmesini etkileyen lif özelliklerini ve prosesleri etkileyen özgün karakteristiklerini kapsamlı bir şekilde anlaması önemlidir.

XS
SM
MD
LG
XLG