Ring İplikçilik Sistemi

Yüksek Kaliteli İplikleri Ekonomik Olarak Üretin
 1. Daima yüksek iplik kalitesi
 2. Yüksek enerji tasarrufu
 3. Azalan personel gereksinimi

Rieter ring iplik sistemi, yüksek kaliteli ipliklerin üretimini enerji tasarrufu ve esneklikle sağlamasıyla bilinir. Ring iplik sistemi, iplik numarasına bakılmaksızın standart iplik, şantuklu veya fantezi iplik, özlü veya twin iplikler için tüm iplikhanelerde en esnek çözümleri sunar. Burada seçilen sistemle üretilen nakit akışı, birbiriyle mükemmel derecede uyumlu ve tek bir kaynaktan tedarik edilentüm sistem boyunca önemli ölçüde iyileştirilmiş maliyet etkinliğini gösterir.

Denim İplikler için Ring İplik Sistemi

Bu örnekte, denim kumaş için Ne 14 numara fantezi iplik üretmek için kısa stapelli pamuk kullanan bir ring iplik sistemi yer almaktadır. Karşılaştırma için iki farklı makina imalatçısının makinalarını kullanan "karma bir iplikhane" kullanılmıştır.

İlave yıllık nakit akışı yaklaşık 310.000 ABD Doları

 • Yer ihtiyacı

  -10%

 • Ham madde kullanımı

  +0.3%

 • Enerji tüketimi

  -10%

 • Personel gereksinimi

  -3%

Rieter Çözümü

Hesaplama Temeli

İplik üretimi: 2.078 kg/saat
Ham madde maliyetleri: 1,70 ABD Doları/kg
Enerji maliyetleri: 0,074 ABD Doları/kWh

 

Enerji Tüketimi

Enerji tasarruflu çözümler ve yüksek üretim kapasitesi prosesin tamamında %10'luk bir enerji tasarrufu sağlar. ECOrized opsiyonlu harman hallaç hattı VARIOline bunda önemli bir rol oynar. Harman hallaç sisteminde pnömatik elyaf taşıma işleminin enerji tüketimini %30 azaltır. Yüksek üretim çıktısı, enerji tasarruflu tahrikler, tarak makinası C 80'deki yenilikçi makina komponentleri de, üretilen kilogram tarak şeridi başına daha düşük enerji maliyeti sağlar. Çift taraflı emme özelliği, enerji tasarruflu unsurları ve motorlarının yanı sıra enerji tasarruflu iğleri ve iğ tahriği ile ring iplik makinası G 38, Rieter sisteminin azaltılmış enerji tüketimine en büyük katkıyı sağlar.

 

Personel Gereksinimi

Rieter sistemi %3 daha az personel gerektirir. Ayrıca Rieter sistemleri aynı üretim seviyesini daha az makinayla sağlayabilir. Piyasadaki en hızlı dofere sahip olan tam otomatik fitil makinası F 40, fitil bobini taşıma sistemi SERVOtrail ve kullanıcı dostu makinalar gibi otomasyon çözümleri genel konseptin bir parçası olarak bu tasarrufa katkı sağlar.

 

Ham Madde Kullanımı

"Karma iplikhaneye" kıyasla Rieter sistemleriyle %1'e kadar ham madde tasarrufu sağlanabilir.  Yüksek iplik kalitesine ek olarak, telef miktarındaki azalma da penye pamukla ekonomik kompakt iplikçilik prosesinde önemli bir temel faktördür. Mikro elyaf tutamlarının, VARIOset fonksiyonunun ve kademeli temizlemenin optimum kombinasyonu sayesinde VARIOline harman hallaç hattında düşük ham madde kaybı elde edilir. Yüksek performanslı tarak makinası C 80'de, maksimum teknolojik kesitin yanı sıra ayrı ayrı donatılabilen ön ve son taraklama bölgeleri mükemmel ham madde kullanımı sağlar. Penye makinası E 90'da kullanılan yüksek kalitede teknoloji komponentleri, iplik kalitesini korurken penye telefinin uzaklaştırılmasında azalma sağlar.

 

Yer İhtiyacı

Rieter makinalarının yüksek verimliliği, makina sayısının azaltılmasını ve böylece "karma iplikhanelerde" kullanılan prosese kıyasla yerden önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlar: Yukarıda belirtilen vaka çalışmasında, Rieter iplikhanesi "karma iplikhanelere" kıyasla beş tarak makinası, bir cer makinası ve %5 daha az ring iği gerektirir. Yerden tasarruf sağlayan makina konseptleri iplikhane yerleşimlerinin de daha derli toplu olmasını sağlar. Bu da yerden yaklaşık olarak %10 tasarruf edilmesini sağlar ve böylece bina yatırımları ile bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

 

İlave Nakit Akışı

Ham madde kullanımı, enerji ve işçilik maliyetleri, faiz oranları ve sürekli işletme maliyetleri hesaba katıldığında, Rieter sisteminin ring iplik prosesi için hesaplanan toplam üretim maliyetleri, karma tedarikçilerden sağlanan çözümlere göre büyük oranda daha düşüktür. Bu, örneğimize göre Rieter ring iplik sistemlerine yatırım yapan müşterilerin, "karma iplikhaneleri" seçen müşterilere göre aynı üretim hacminde yılda 310.000 ABD Doları daha fazla nakit akışı ürettiği anlamına gelir.

 

Sistem Ortağı

Komple bir Rieter sistemi, ham maddenin işlenmesinden ipliğe varana kadar bütün eğirme prosesi boyunca Rieter'in uzmanlığı üzerine kuruludur. Rieter dört eğirme prosesinin tamamını sunmakta ve ideal eğirme teknolojisi konusunda profesyonel tavsiye sağlamaktadır. Ayrıca, uzmanlar iplik pazarlama konusunda destek vermekte ve çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Tüm iplikhane ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite sayesinde ağ tabanlı hale getirilip tek bir platformdan kontrol edilmektedir. Bu da hem günümüz, hem de gelecek için yüksek kalite ve optimum verimliliği garanti etmektedir.

XS
SM
MD
LG
XLG