ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite

Hepsi bir arada iplikhane yönetim sistemi
  1. En yüksek karlılığı sağlama ve yatırımı koruma
  2. İplikhane personelinin uzmanlığını pekiştirme
  3. Performansı en üst düzeylere çıkarma
  4. İyileştirme fırsatlarını paylaşma

Ürün detayları

ESSENTIAL - Rieter Digital Spinning Suite iplikhanenin performansı ile ilgili kilit göstergeleri tek bir bakışta sunarak verilerden değer yaratır. Bu sistem, bir iplikhanedeki tüm makinaları, yardımcı donanımları ve işletme yönetim sistemlerini bağlar. Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilen ESSENTIAL, işletme sahiplerinin, yöneticilerin ve operatörlerin iplikhaneleri yönetmeleri, izlemeleri ve bakım işlemlerini yürütmeleri için kullanıcıya özel bilgileri görüntüler.

ESSENTIAL iplikhanenin tamamını bağlar

Hepsi Bir Arada

Balyadan ipliğe bütüncül bir bakış açısı, tüm eğirme prosesini optimize etmek ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak için önemlidir. ESSENTIAL iplikhanenin tamamını bağlayarak bunu mümkün kılar. İşletme sahibinden operatöre kadar her bir kullanıcıya, günlük işleri için ihtiyaç duyulan ilgili bilgilerin bir genel bakışı sunulur. Bu şekilde kullanıcılar sorun bildirme ve alarm sistemi üzerinden iplikhaneyi yönetebilir.

Modüler

ESSENTIAL, en yüksek güvenlik standartlarına uyarak iplikhanenin kademeli bir biçimde dijitalleştirilmesini sağlayan modüler bir sistemdir. Bu sistem dört modülden oluşur: ESSENTIALbasic, ESSENTIALmonitor, ESSENTIALmaintain ve gelecek modülü ESSENTIALpredict. Her modülde müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi çözüm bulunur.

Her zaman, her yerde

Zorluklara gecikme olmaksızın yanıt vermek ve pahalı duruş sürelerini en aza indirmek için doğru bilginin doğru kişiye doğru zamanda sağlanması gerekir. İplikhanelere ait verilerin neredeyse gerçek zamanlı olarak aktarılması sayesinde ESSENTIAL, temel performans göstergeleri ve verimlilik, üretim, enerji ve kalite verileri hakkında iyileştirme önerileri sağlar.

Modüller

ESSENTIALbasic

ESSENTIALbasic, ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite'in başlangıç paketidir ve tüm Rieter müşterileri için ücretsizdir. Bu modülde Rieter calculator, ESSENTIALorder ve ESSENTIALconsult gibi çözümler yer alır. 

ESSENTIALmonitor

ESSENTIALmonitor tüm eğirme prosesinden düzenlenmiş veriler sağlayarak ilgili tüm bilgilerin toplanmasına, zayıflıkların tespit edilmesine ve personelin en ekonomik şekilde yönetilmesine imkan verir. Üretim, enerji ve kalite verilerinin özel ve kesintisiz kaydı, hızlı tepki sürelerine olanak tanır ve iplikhanelerin maliyetlerini düşürürken verimliliğini artırır.

ESSENTIALmaintain

ESSENTIALmaintain, akıllı iplikhane bakımı sağlar. Bu modül, kritik makina komponentlerinden gelen sensör verilerini analiz eder ve kesintileri önlemek için anormallikleri tespit eder. ESSENTIALmaintain Rieter'den üçüncü taraf iplikhane donanımlarına ve yardımcı elemanlarına uzanan tüm iplikhane bakım ihtiyaçlarını karşılar.

ESSENTIALpredict

ESSENTIALpredict, makine öğrenme algoritmalarını ESSENTIALmaintain sensör verilerine uygular ve benzer makina tiplerinin çalışma davranışını karşılaştırır. Çalışma davranışı standartlardan sapmaya başladığı anda operatör, olası bir kesintiden nasıl kaçınılacağı konusunda Rieter'den anlaşılır talimatlar içeren bir mesaj alır.

XS
SM
MD
LG
XLG