Rieter Makinaları ve Sistemleri ile Sürdürülebilirlik

Kaynakları Koruma ve Sürdürülebilirlik Sağlama

Gezegenimizin sınırlı kaynakları bizi yeniden düşünmeye zorlamaktadır. Rieter, son birkaç on yıldır sürdürülebilirlik ile ilgili çeşitli faktörlerin bilincindedir ve bunları sistematik olarak ve tutarlı bir şekilde sistem geliştirme süreçlerine uygulamıştır. Bu faktörler; çevre üzerindeki etkiyi minimuma indirmek, elektrik enerjisi tüketiminde maksimum tasarruf sağlamak ve kaynakları optimum şekilde kullanmaktır. Rieter; sürdürülebilir makinalar, sistemler ve hizmetler geliştirirken makinaların tüm yaşam döngüsünü hesaba katar ve bu sayede müşterileri için katma değer oluşturur. Bu makinalar rekabet gücünü artırmak üzere enerji tasarrufu sağlamak, kaynak kullanımını optimize etmek ve üretimi verimli ve ekonomik hale getirmek için tasarlanmıştır.

Geri dönüşüm

Geri dönüştürülmüş materyalin işlenerek ring veya open end iplik haline getirilmesi

Günümüzde, dünyada kullanılan kıyafetlerin yalnızca %1'i geri dönüştürülür ve %73'ü çöpe atılır. Ancak genel bakış açısı bunun değişmesi gerektiği yönündedir. Giderek artan tüketici beklentileri ve teknolojik gelişmeler, çevresel bozulmanın azalmasını sağlayacaktır.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, bir Rieter sisteminde yalnızca open end ipliğin değil çeşitli kalitelerdeki ring ipliklerinin de %60'e kadar tüketici sonrası materyal miktarıyla eğrilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. 

Ham madde kullanımı

Sürdürülebilir ham madde kullanımı için yenilikçi çözümler

Rieter teknolojileri, optimum ham madde kullanımı sağlayan iplik eğirme prosesleri sayesinde elyaf tüketimini azaltır. Ayrıca bu teknolojiler, her geçen gün daha önemli bir rol oynayan sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş elyafın işlenmesini kolaylaştırır. Rieter, ham maddelerin sürdürülebilir kullanımı için bu yenilikçi çözümleri teşvik ederek müşterileri için katma değer oluşturur.

Örneğin keten veya kenevir gibi sak elyaf, bu tür elyafın işlenmesinde çok az böcek ilacı kullanıldığı ve su gereksinimi düşük olduğu için sürdürülebilir niteliktedir. Rieter, sak elyafın kısa stapelli elyaf iplik sistemlerinde işlenmesi için özelleştirilmiş, ekonomik çözümler sunar. Sak elyafa pamukla aynı özellikleri kazandırmak için elyafı kısaltmak ve arındırmak büyük önem taşır. Bu prosese pamuklaştırma denir. Hazırlanan elyaf bir open end ipliğine eğrilir ve bu da uzama, tüylülük ve ilerleyen aşamalarda daha iyi işleme açısından avantajlar sunar.

Enerji verimliliği

İplik üretiminde maksimum enerji verimliliği

Rieter müşterileri hangi iplik eğirme sistemini seçerse seçsin, tüm makinalar ve sistemler enerji verimliliğine katkıda bulunur; bu da iplik eğirme prosesinde sürdürülebilirliğe ilişkin en önemli faktörlerden biridir. Tüm sistemlerde, enerji tüketimindeki en büyük pay iplik makinalarına aittir. Bu noktada küçük bile olsa enerjiden edilen her tasarruf bir avantaj sağlar. Bununla birlikte, elyaf ve iplik eğirme hazırlık sürecindeki diğer tüm makinalar da enerji tasarrufuna katkıda bulunur. Her yeni önemli makinayla birlikte, önceki modelle karşılaştırıldığında üretilen materyalin kilosu başına tüketilen enerji miktarı azalacaktır. Enerji tüketiminde elde ettiğimiz her düşüş, çevre dostu iplik üretimi yönünde atılan önemli bir adımdır.

Yüksek üretkenlik

Yüksek üretkenlik ekolojik dengeyi olumlu bir şekilde etkiler

Rieter makinalarının üretimini en üst düzeye çıkarmak ve aynı zamanda yüksek şerit ve iplik kalitesini korumak sürdürülebilir üretime katkıda bulunur. Buna ek olarak satış sonrası hizmetleri, çeşitli fırsatlar sunarak üretkenliği ve verimliliği artırırken performans optimizasyonu, önleyici bakım, müşteri eğitimleri, yükseltmeler ve onarım gibi hizmetlerle mevcut ürünlerin daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olmasını sağlar.
İster ring iplik, kompakt iplikçilik, ister open end iplik ya da hava jetli iplik sistemi olsun her bir sistem, iplikhanelerin maksimum verimlilik ve dolayısıyla maksimum rekabet gücü elde etmelerini sağlar. 

Örnekte, Rieter kompakt iplikçilik sisteminin, farklı üreticilere ait makinalardan oluşan bir "karma sisteme" kıyasla avantajları gösterilmiştir. Aynı miktarda ipliği daha az makinayla ve hatta daha az atık bırakarak üretmek, iplikhanenin çevresel ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunur.

400 kg/saat iplik üretimiRekabetRieterTasarruflar/İyileştirmeler
Eğirmede ana sapma   
Kompakt iplik makinası sayısı23221 kompakt iplik makinası daha az
Üretim hızı [dev/dak]22.00023.000+%4,5
Her bir makinadaki iğ sayısı1.8241.824 
Hazırlıkta ana sapma   
Tarak makinası sayısı12102 tarak makinası daha az
Cer makinası sayısı862 cer makinası daha az
Penye makinası sayısı1091 penye makinası daha az
Penye telefi [%]1817%1 daha az
Harman hallaç ve tarakta telef [%]6.15.8%0,3 daha az
   %100 penye pamuk, Ne 30, alfa 3,57

Değer katan satış sonrası hizmetler

Ürün yaşam döngüsü boyunca iplikhane verimliliğini artırın

Performans Optimizasyon Hizmetleri, iplikhane verimliliğini artırıp iplik üretim maliyetlerini düşürerek müşterilerine rekabet avantajı sağlar ve iplikhanelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunur. Müşteriler; proses optimizasyonu, yeniden düzenleme, aşınan ve yıpranan parçaların değişimi, dönüşüm tavsiyeleri ve daha birçok konuda daha iyi ayarlardan ve uzman tavsiyelerinden faydalanır.

Retrofitler ya da yükseltmeler aracılığıyla modernizasyon, personel için özelleştirilmiş eğitimin yanı sıra onarım hizmetleri ve önleyici hizmetler iplikhane performansını en üst düzeye çıkarıp kaliteyi artırarak üretimde sürdürülebilirliği garanti eder. 

ESSENTIAL ile dijitalleşme

Dijitalleşme, sürdürülebilir iplik üretimini destekler

İplikhane yönetim sistemi ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite, iplikhane performansı ile ilgili temel performans göstergelerini tek bir görünümde sağlayarak verilerden değerler oluşturur. Bu sistem; bir veya birkaç iplikhanedeki tüm makinaları, yardımcı donanımları ve işletme yönetim sistemlerini bir araya getirir. Tüm sürecin izlenmesiyle verimsiz işlemler kısa sürede görülebilir. Hızlı müdahale; enerji tüketimi, ham madde kullanımı ve diğer yönlerden iplikhanenin verimliliğini artırır ve iplikhaneyi sürdürülebilir iplik üretimi konusunda destekler.

Otomasyon çözümleri

Otomasyon kaynakların kullanımını iyileştirir

Bir üretim sürecinin otomasyon çözümlerinde sürdürülebilirlik, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve yorucu işlerin personelden alınmasını içerir. Bununla birlikte, otomatik makinalar ve özelleştirilmiş otomasyon çözümleri, iplikhanelerin karşılaştığı artan personel açıkları ve sektöre özel uzmanlık eksikliği gibi zorlukları çözüme kavuşturur. Eksiksiz bir iplikhane için çeşitli mevcut otomasyon çözümlerinin, personelden %40'ın üzerinde tasarruf edilmesini sağladığı ve personel kaynaklarının daha önemli görevler için çok daha ekonomik bir şekilde kullanılmasına olanak tanıdığı kabul edilebilir.

Uzun ömürlü komponentler

Daha uzun kullanım ömrü sayesinde ek değer

Uzun ömürlülük, kaynakların olabilecek en verimli şekilde kullanılmasında belirleyici bir unsurdur. Bir makinanın ve dolayısıyla komponentlerinin uzun ömürlü olması daha uzun servis aralıkları, daha az arıza süresi, daha yüksek verimlilik ve daha az maliyet anlamına gelir. Graf tarafından sunulan ve tarak garnitürlerinin kullanım ömrünü %50 artıran yeni alaşım MULTISHARP bunun örneklerinden biridir. Bakım maliyetlerini azaltır, taraklamada tutarlı sonuçlar elde edilmesini garantiler ve tüm yaşam döngüsü boyunca tekrarlanabilir iplik kalitesi sağlar.

İndirmeler

Rieter Makinaları ve Sistemleri ile Sürdürülebilirlik – Broşür

XS
SM
MD
LG
XLG