Çalışma Tarzımız

Dokümanlar üzerinden bilgi alışverişi yapan deneyimli çalışanlar

Rieter Makes the Difference

Misyon, Vizyon, Değerler ve Prensipler

Rieter'e; uygulamaları, eylemleri ve kararları için bir çerçeve sunan ortak değerler ve prensipler kılavuzluk eder. Rieter'in işinin temel gerekliliklerini açıklayan misyon ve şirketin gelecekteki hedeflerini özetleyen vizyon ile birlikte bu değerler ve prensipler, Rieter'in kurumsal kültürünün temelini oluşturur:

  • Önce müşteri
  • Teknolojide liderlik
  • Kalite benimle başlar
  • Ben ve biz
  • Doğru şeyleri doğru şekilde yaparız
  • Tutkulu çalışanlar

Rieter'in uzun bir geçmişi vardır. Bir şirketin 225 yıldan fazla süredir pazarda başarılı olması için birçok şeyi doğru yapmış olması gerekir. Rieter'in değerleri ve prensipleri, şirketin daha da geliştirilmesinde ve başarısının devam ettirilmesinde hayati bir rol oynar. Rieter'deki herkes bu değerlere ve prensiplere saygı gösterir; çünkü şöyle bir gerçek vardır: Rieter makes the difference!

Bir işveren olarak Rieter

Küresel Pazar Lideri

Rieter, müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyarlanmış yenilikçi ürün ve çözümlerle öne çıkmaktadır. Küresel bir şirket olan Rieter, dünya genelinde çok kültürlü bir iş ortamında birçok cazip pozisyon sunmaktadır.

 

Cazip Eğitim Fırsatları

Rieter, yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunmak için yetenekli çalışanlara ihtiyaç duyar. Bilgi birikimi, kararlılık, esneklik ve bağlılık başarımızın anahtarıdır. Bu nedenle, çalışanlarımızın gelişimi büyük önem taşır. Gelişim sadece eğitim kurslarına ve seminerlere katılmak değildir. İş yerinde eğitim çok daha önemlidir. İş genişletme ve zenginleştirme, iş rotasyonu, proje atamaları, uluslararası görevler ve terfiler buna dahildir. Rieter'de bu fırsatları tüm çalışanlarımıza sunmaya özen gösteririz.

 

Yetenek ve Yönetim Gelişiminin Teşvik Edilmesi

Yöneticilerimizin motivasyonu ve yetenekleri, Rieter'in gelecekteki hedeflere hazırlıklı olması açısından büyük önem taşır. Rieter, şirketi ve hedeflerini anlayan yüksek performanslı bireylere ihtiyaç duyar. İşte bu nedenle bizler, yetenekli profesyonellerin terfi edilmesine odaklanıyoruz. Amacımız, yönetim pozisyonlarının büyük bir bölümünü şirket içinden çalışanlarla doldurmaktır. Bu nedenle Rieter, yıllık bazda yapılandırılmış birbirini takip eden bir planlama süreci uygulamaktadır. Bu süreç İnsan Kaynakları departmanı tarafından yürütülmektedir. Yapılan incelemeler, Rieter'e şirket bünyesinde muhtemel işi devralacak kişileri belirleme şansını verir. Ayrıca, halef olma imkanı tanıyan sistematik, geleceğe yönelik bir planlama, potansiyel adayların yeni bir pozisyona hazırlanmasını ve verimli bir bilgi aktarımını da mümkün kılmaktadır.

 

Sosyal Sorumluluk

Rieter, sürdürülebilir gelişim ve sosyal sorumluluğu görev edinmiştir. Bu, sadece küresel düzeyde değil; aynı zamanda yerel otoriteler ve çalışan temsilcileri ile kurduğumuz pozitif işbirliği neticesinde muhtelif lokasyonlardaki bölgesel birimlerimizde de uygulanmaktadır. Eşit fırsat imkanı, tarafsızlık ve dürüstlüğün yanı sıra hoşgörü ve saygı da bizim için önemli ilkelerdir. 2020 yılına kadar Rieter, yönetim pozisyonlarının yüzde 15'inden fazlasının kadın çalışanlardan oluşmasını hedeflemektedir. Rieter ayrıca her türlü ayrımcılığı reddetmektedir.

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

Rieter, iş kazalarını önleme hedefini her zaman sürdürmektedir. 2011 yılından beri Rieter tarafından iş kaynaklı ölüm rapor edilmemiştir. Güvenlik önlemleri sayesinde 2011'den bu yana kaza oranlarında ciddi düşüş görülmüştür.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Küresel bir sanayi grubu olarak Rieter çevresel sorunlarla mücadele etmektedir. Grup, tüm yaşam döngüsü boyunca kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımını desteklemekle birlikte, 2011'den beri "Sosyal, Çevresel ve Ekonomik Açıdan Önemli Veriler" adı altında bilgiler paylaşmaktadır. Rieter, bu önemli verileri 2020 sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde daha da azaltacaktır.

Ücretlendirme

Rieter, şirket içinde uyumlu, sektörde ise rekabetçi maaşlar ödemeye özen gösterir. Yönetim pozisyonlarına performans bazlı bir bileşen de eklenebilir. Rieter, faaliyet gösterdiği çeşitli bölgelerde her yıl maaş değerlendirmesi yapılmasına olanak tanır. Bu süreçte, gerekli maaş ayarlamalarını gerçekleştirmek için bölgesel ihtiyaçlar, karşılaştırmalı değerlendirmeler ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurulur.

 

Laughing men in a meeting

İş Etiği Kuralları

Rieter'in dünya çapındaki çalışanlarından beklentisi, tüm iş ortaklarıyla iş ilişkilerinde en yüksek profesyonel ve kişisel davranış standartlarını sürdürmeleridir. Bu ilişkiler, güven ve dürüstlük ilkesine dayandırılır ve İş Etiği Kurallarında tanımlanır.

Cihazlarla çalışan bir stajyer

Güvenlik, Sağlık ve Çevre Misyonu Beyanı

Güvenlik, sağlık ve çevre Rieter Grup için büyük önem teşkil eder. Bu nedenle Rieter, aşağıda belirtilen anahtar noktalara odaklanan bütüncül bir kurumsal politika izlemektedir:

- Tüm Rieter tesislerinde güvenli ürünler ve güvenli çalışma koşulları
- Tüm kullanım ömrü boyunca kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımı
- Güncel yasal gereksinimlere ve Rieter'in iç yönergeleriyle uyumluluk

Bir grup çalışan sizi işaret ediyor

AÇIK POZİSYONLAR

Rieter, her açık pozisyon için, uygun yetenek ve deneyime sahip olmanın yanı sıra pozisyona uygun potansiyeli taşıyan adaylar arar. 

Açık pozisyonlar hakkında Rieter internet sitesinden, sosyal medya kanallarından ve iş platformlarından bilgi alabilirsiniz.

Ardından nihai adımı atın: Başvurunuzu gönderin.

XS
SM
MD
LG
XLG