Enerji Bakimindan Veri̇mli ve Ekolojik Üretim Prosesleri

Avrupa'da bir enerji krizi tehdidi, Rieter'in mevcut enerji tüketimini optimize etme stratejisine daha fazla ivme kazandırmıştır. Tüm Avrupa lokasyonlarına, enerji verimliliğini artırmak ve fosil yakıtlara, özellikle de gaza bağımlılığı azaltmak için hızlı ve kapsamlı önlemler almaları talimatı verilmiştir. Şirket, 2030 yılına kadar ısıtma ve soğutma için tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeyi planlamaktadır.

Rieter, "Enerji tüketimini azaltın – enerji kayıplarını en aza indirin – fosil yakıtları değiştirin" sloganıyla, enerji tüketimini azaltma ve fosil yakıtları ikame etme stratejisini kararlılıkla sürdürmektedir. Dış danışmanlık firmalarıyla iş birliği yapılarak daha fazla tasarruf potansiyeli belirlenmektedir. 2022 yılında Rieter, tüm üretim tesislerinde enerji denetimleri gerçekleştirmiştir. Bu denetimlerin sonuçlarının 2023 yılı boyunca alınması beklenmektedir. Eylem önerileri bunlardan çıkarılacaktır. İlk öneriler, münferit tesislerde halihazırda uygulanmıştır. Winterthur'da ısıtma sıcaklığının düşürülmesi gibi enerji tasarrufu önlemleri, 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre toplam enerji tüketiminde %23'lük bir azalmayla sonuçlanmıştır. Rieter'deki enerji uzmanları, mümkün olan her durumda, makinalarda ısı geri kazanımı ve basınçlı hava tesisatındaki sızıntıların giderilmesi gibi diğer potansiyel tasarruflardan yararlanmaktadır.

Daha Fazla Verimlilik için Yenilikçi Yaklaşımlar

Hammelburg'da (Almanya) Temco, filament ipliklerin ve suni - sentetik elyafın üretimi için komponentler üretmektedir. Üretim tesisi, daha iyi enerji verimliliği ve daha fazla esnekliğe yönelik olarak yeniden tasarlanmıştır. 2023 yılının başından bu yana, şirket; eski, merkezi bir filtreleme sistemini ve ilgili soğutma sistemini yeni, merkezi olmayan sistemlerle değiştirmiştir. Çeşitli makina grupları artık birden fazla sistemden yağ ile beslenmekte ve üç torna tezgahı, ayrı besleme üniteleri ile donatılmaktadır. Bu, tüm tesisin enerji gereksinimlerini neredeyse %5 oranında düşürür, tesis daha az kimyasal madde ile soğutma suyuna ihtiyaç duyar ve bakım çalışmaları da azalır.

Güneş Enerjisi Kapasitesinin Genişletilmesi

Rieter, 2022 yılında güneş enerjisi kapasitesini daha da genişletmiştir. Üç ülkede dört yeni fotovoltaik sistem (PVS) 4.200 MWh ek kapasite sağlamaktadır. Şirket şu anda dört ülkede yıllık 7.500 MWh kapasiteli on PVS'ye sahiptir ve dünya genelinde kendi elektrik gereksiniminin yaklaşık %13'ünü yenilenebilir enerjiyle karşılayabilmektedir. En büyük PVS Changzhou'da (Çin) bulunmaktadır. 3.350 MWh kapasiteyle, Mayıs 2022'den bu yana elektrik talebinin %25 ila %30'unu karşılamaktadır. Kasım ayında Grup, Ústí nad Orlicí'de (Çekya) yeni bir PVS'yi devreye almıştır. Bu PVS, tesisin elektrik ihtiyacının %20'sini karşılamaktadır.

İsviçre'de, iki tesisin daha devreye alınmasının ardından, şirket şu anda yediden fazla PVS'ye sahiptir. Rapperswil-Jona tesisi, Mayıs 2022'den bu yana kendi güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacının %5'ini karşılamaktadır. Yıllık 100 MWh kapasiteli yeni bir tesis, Winterthur'daki (İsviçre) genel merkezde bulunan PVS'yi tamamlamaktadır. Winterthur tesisi, 1.000 MWh kapasiteli küçük hidroelektrik santraliyle birlikte elektrik ihtiyacının %25'ini kendi yenilenebilir enerjisiyle karşılayabilir durumdadır. Şirket Hindistan'da 2019'dan beri elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini güneş enerjisinden karşılamaktadır.

XS
SM
MD
LG
XLG