LENA ve CROCOdoff ile kârlılığı artırma

Hindistan'ın Aruppukottai şehrinde bulunan Divyalakshmi Textiles'ta işler iyiye gidiyor. Talep tekrar oluşmaya başlıyor ve pandeminin nihayet kontrol altına alındığı gözleniyor. Hindistan'ın tekstil üretim endüstrisinin kalbi ve ruhu olan Aruppukottai şehrindeki iplikhanesinde 27.600 iğ ile faaliyet gösteren Divyalakshmi Textiles; Ne 60 – Ne 80 arasında değişen bir numara aralığında müşteriye özel kompakt, yüksek bükümlü iplikler üretme konusunda uzmandır. Enerji fiyatları bu kadar yüksek olmasa ve daha da yükselmeye başlamasa her şey mükemmel olacaktı. Divyalakshmi Textiles, enerji tüketimini kontrol altında tutarken artan talebi karşılamak amacıyla LENA yüksek hızlı iğlere yöneldi.

Zorluk

Zorlu piyasa koşullarında rekabeti korumak akıllı yatırımlar yapılmasını gerektirir. Elverişli piyasa koşulları bağlamında Divyalakshmi, doferleri otomatik olmayan ring iplik makinalarını takılıp sökülen bir dofer sistemiyle modernize etmeye karar verdi. Nihai hedef; 15 yıllık makinalarında üretimi artırmak ve mevcut motoru ve tahriki değiştirmek zorunda kalmadan bu makinaları 24.000 dev/dak'da çalıştırmaktı. Strateji, yeni makina satın almaktan kaçınmak ve aynı zamanda müşterilerin firmanın özel ipliklerine yönelik artan talebinin de karşılanabilmesini sağlamaktı. Şirketin iklim konusunda son derece duyarlı olması ve ileri görüşlü çevre politikası göz önüne alındığında sürdürülebilirlik de bu kararda etkili oldu. Son olarak amaç, aniden artan talebi karşılamak için yorulmaksızın çalışan mevcut operatörlerin iş yükünü daha da azaltmaktı.

Çözüm

İğ kapasitesinin neredeyse yarısını Novibra LENA iğlerle değiştiren Divyalakshmi, hedeflediği rekabetçi avantajı kazandı. LENA iğleri, minimum enerji tüketimiyle en yüksek hızları elde edecek şekilde tasarlanmıştır. LENA iğlerinin iğ dibi çapının 17,5 mm'ye düşürülmesiyle, makinanın hem aynı iğ hızını hem de istenen iplik numarasını korurken daha yavaş çalışması sağlanmıştır. Ek olarak LENA iğ milinin daha küçük çaplı olması daha fazla enerji tasarrufuna olanak verir. Novibra'nın eşsiz küçüklükteki iğ dibi çaplı yenilikçi teknolojisi ile, ana motordaki yük azaltılabildiğinden, makina üzerinde daha fazla uyarlama yapılmaksızın daha yüksek hızlara ulaşılması mümkün olmuştur.

Müşterinin Avantajları

Divyalakshmi, LENA iğlerinin gerçek enerji tasarrufu potansiyelini belirlemek için çok sayıda ölçüm gerçekleştirdi. Bu ölçümler sonucunda, diğer otomatik dofer iğlerine kıyasla Ne 80 numara kompakt iplik ile enerji tüketiminde %12'ye varan oranda bir azalma gözlendi.

Ne 60 ve Ne 80 iplik numaraları için ring iplik makinasının hızı 20.000'den sırasıyla 21.000, 23.500 ve 24.000'e yükseldi.

Müşteri, LENA iğlerini kendi kendini temizleyen CROCOdoff sıkıştırma taçlarıyla donatmayı seçti. Sıkıştırma taçları sayesinde artık iğin iplik yakalama alanını temizlemek için makinaların durdurulması gerekmez ve üretim sorunsuz bir şekilde devam eder. CROCOdoff'un seçilmesiyle ilgili karar, temizlik ve bakım süresi azaldığı için Divyalakshmi için başka avantajları da beraberinde getirdi. Ayrıca CROCOdoff kullanılmadan önce oranı %10 olan takım çıkarma sonrası iplik kopuşları, CROCOdoff kullanıldıktan sonra %5'e varan oranda azaldı. İğ bakımının optimizasyonu, operatör iş yükünü azaltırken iplikhane yönetimindeki esnekliği artırdı. Ekip, geleneksel sistemlere kıyasla alt sarım telefinde olumlu bir azalma da gözlemledi; bunun nedeni CROCOdoff'ta takım çıkarma için güvenli iplik tutuşunu sağlamak için ipliğin bir turdan daha az dönmesinin yeterli olmasıdır.

Enerji tasarruflu LENA iğ ile kendi kendini temizleyen alt sarım sistemi CROCOdoff'un kombinasyonu, yüksek hızlı uygulamalar için yeni bir standart belirlemektedir. Bu kombinasyon, verimliliği artırmak ve piyasalardaki mevcut canlanmada kendilerini konumlandırmak isteyen iplikhaneler için rakipsiz bir takımdır.

Novibra'nın LENA iğleriyle, enerjiden de tasarruf sağlayarak bilezik bankının hızını artırma hedefimize ulaşabildik. CROCOdoff sayesinde, makinaların tekrar devreye alınması nedeniyle ortaya çıkan kesintileri azaltmayı başardık ve ayrıca alt sarım telefini azalttık.Bay Velmurugan, Genel Müdür
XS
SM
MD
LG
XLG