Yapay Zeka Sürdürülebilir İplik Üretimini Destekler

Yapay zeka, enerji ve ham madde tüketimini de minimuma indirmeye katkıda bulunur. Örneğin, Rieter’in iplikhane kontrolüne yönelik dijital platformu ESSENTIAL, örneğin, prosesin erken bir aşamasında sapmaların tespit edilmesini ve giderilmesini sağlar.

Autoconer X6 bobin sarım makinasının ESSENTIAL’a entegrasyonu, tüm proses adımlarında daha fazla şeffaflık ve optimizasyon olanağını ortaya çıkarır. Bobin sarım makinası, ring veya kompakt iplik üretim sürecinin en son aşamasıdır. İplikteki yabancı elyafı, kirliliği ve düzgünsüzlüğü güvenilir şekilde tespit eder ve bu hataları ortadan kaldırır. Bobin sarım makinasının ESSENTIAL’a bağlanması üretim sırasındaki kalite sapmalarının tespitini daha da etkili hale getirmeye yardımcı olur. Buna ek olarak, bu sapmaların önceki proses adımlarında takibini ve düzeltilmesini sağlar.

Örneğin: Ne 40 iplik numaralı penye pamuk iplik, kalite standardından sapmaktadır. Bu kriterlere sahip bir iplik için bobin sarım makinası normalde 100 km iplik başına 75 kalite kesimi gerçekleştirir.  Yetersiz iplik kalitesinde kesim sayısı artar, bu örnekte 100 km'de a 90 ipliğe kadar çıkar. Daha fazla kesim, %0,4'ten %0,5'e bir artışa karşılık gelen daha fazla atık anlamına gelir. Görünürde küçük olan bu fark, bir yıl içerisinde büyük miktarda ipliğe denk gelir. Yılda 5.000 ton iplik üreten bir iplikhane için bu rakam ilave beş tonluk telef artışına denk gelir.

ESSENTIAL Uzmanliği Erişilebilir Kilar 

Bobin makinasındaki kesim sayısı önceden belirlenen değeri aşarsa, ESSENTIAL elyaftan ipliğe kadar tüm prosesi analiz eder. Sapmalar tespit edilir ve kurallara, eşik değerlere,  süreç boyunca makina durumlarının değerlendirilmesine bağlı olarak düzeltici önlemler başlatılır. ESSENTIAL, iplikhanelerin uzmanlığını yansıtmak üzere yapay zeka potansiyelini bu şekilde kullanır. Spesifik durumların değerlendirilmesi, sistemin gelecek için öğrenmesini sağlayacak ve böylece eğirme prosesinin optimizasyonuyla ilgili uzmanlığın daha da geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Yapay zekanın kullanılması otomasyon ve proses optimizasyonuna önemli bir katkı sağladığı gibi tekstil endüstrisinde sürdürülebilirliği geliştirir. Endüstriyel yapay zeka alanında bu kapasiteyi geliştirmek üzere Rieter ve Johann Jacob Rieter Vakfı, İsviçre Winterthur’daki ZHAW Mühendislik Okulu'nda bir kürsüyü finanse etmektedir.

XS
SM
MD
LG
XLG