Çalışma Tarzımız

Çalışan, bir toplantıda müşteriyi karşılıyor

MÜŞTERİLERİNİZİ MEMNUN EDİN. İŞİNİZDEN KEYİF ALIN. KÂR ODAKLI OLUN.

Rieter Değerler ve Prensipler Evi Grafiği

Rieter'in Değerleri ve İlkeleri

Rieter Grup'un iş faaliyetlerine hakim olan temel değerler, misyon beyanında ortaya konulan üç öncelikli hedefle özetlenmiştir:

- Müşterilerinizi memnun edin
- Kâr odaklı olun
- İşinizden keyif alın

Müşterilerin beklentileri karşılanıyorsa, çalışanlar şirkete olan bağlılıklarından mutluysa ve şirket, hissedarlarına uzun vadede değer kazandırıyorsa Rieter başarılıdır.

Laughing men in a meeting

İş Etiği Kuralları

Rieter'in dünya çapındaki çalışanlarından beklentisi, tüm iş ortaklarıyla iş ilişkilerinde en yüksek profesyonel ve kişisel davranış standartlarını sürdürmeleridir. Bu ilişkiler, güven ve dürüstlük ilkesine dayandırılır ve İş Etiği Kurallarında tanımlanır.

Cihazlarla çalışan bir stajyer

Güvenlik, Sağlık ve Çevre Misyonu Beyanı

Güvenlik, sağlık ve çevre Rieter Grup için büyük önem teşkil eder. Bu nedenle Rieter, aşağıda belirtilen anahtar noktalara odaklanan bütüncül bir kurumsal politika izlemektedir:

- Tüm Rieter tesislerinde güvenli ürünler ve güvenli çalışma koşulları
- Tüm kullanım ömrü boyunca kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımı
- Güncel yasal gereksinimlere ve Rieter'in iç yönergeleriyle uyumluluk

XS
SM
MD
LG
XLG