Karbon Ayak İzinin Azaltılması

Daha Fazla Rekabet Gücü ve Daha Az Karbon için Enerji Verimliliği

Moda endüstrisi, küresel CO2 emisyonlarının önemli bir bölümünden sorumludur. Tahminlere göre küresel sera gazı emisyonlarının %4 ila 7'si moda endüstrisinden kaynaklanmaktadır. Moda endüstrisinin bir parçası olan tekstil endüstrisi de odak noktasındadır. Büyük moda markaları, ürünlerinin CO2 ayak izi konusunda giderek daha fazla şeffaflık talep etmektedir. Bu nedenle, çevre dostu koşullarda üretilen ipliğe olan talep artırmıştır. Rieter iplikçilik sistemleri, özellikle de enerji tasarruflu iplik makinaları, karbon ayak izinin azaltılmasına önemli katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilir ham madde seçiminin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yanı sıra, enerji tasarruflu makinalar da CO2 emisyonunu azaltmak için tekstil endüstrisinin önemli bir aracıdır. Rieter tüm iplikçilik sistemleri için enerji tasarruflu bir portföy sunmaktadır. Bu, prosesteki her bir makina için geçerlidir. Ancak özellikle nihai iplik eğirme makinaları (ring, kompakt, open end veya hava jetli iplik makinaları), enerji tasarrufu için en büyük potansiyeli sunar. İplik makinaları, prosedüre bağlı olarak değişmekle birlikte, tüm eğirme prosesinde kullanılan enerjinin %63 ila %79'unu tüketir. İplik ne kadar ince olursa o kadar fazla enerji gerekir. Dolayısıyla iplik makinası tarafından tasarruf edilen enerji daha da önemlidir. Bu nedenle Rieter bu makinalara odaklanır ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere ve gelişmelere yatırım yapar. En küçük enerji tasarrufu bile avantaj sağlar.

COMPACTdrum'lı G 38, %15 daha az enerji kullanır

Ring ve kompakt iplik makinaları, kullandıkları teknolojileri nedeniyle open end ve hava jetli iplik makinalarına kıyasla bir kilogram iplik üretimi için daha yüksek miktarda enerji tüketir. Enerji tasarruflu makinaların kullanılması bu nedenle daha da önemlidir. Enerji tasarruflu motorlar ve yenilikçi bir emiş sistemi, tam elektronik çekim sistemli ring iplik makinası G 38'in verimli iplik üretimi için tüm gereksinimleri karşıladığı anlamına gelir. Kompaktlama aparatı COMPACTdrum ile G 38, rakip kompakt iplik makinasına kıyasla %15'e kadar daha az enerji kullanır.

R 70 ile %5 daha düşük enerji tüketimi

Open end iplikçilik, üretilen bir kilogram iplik başına en düşük enerji tüketimi sağlayan eğirme teknolojisidir. Bununla birlikte, tam otomatik open end iplik makinası R 70, rakip makinalarla kıyaslandığında en düşük enerji tüketimi sağlayan sistemdir. Bu makinanın verimli emiş sistemi ve modern tahrik sistemleri, toplamda %5 enerji tasarrufu sağlar.

J 26, %15 daha az enerji kullanır

Hava jetli iplik eğirme için iki farklı enerji türü gereklidir: Tahrik ve emiş sistemi için elektrik enerjisi ve iplik oluşumu sırasında elyaf bükümü için basınçlı hava. J 26'nın tahrik konsepti, tamamen bağımsız tahriklere dayanmaktadır. Hava jetli iplik makinası J 26, bu konuda en yakın performansı gösteren rakip makinaya göre eğirme pozisyonu başına toplamda yaklaşık %15 daha az enerji kullanır.

Rieter sistemleri, iplik üretiminde enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. Rieter, sağladığı avantajlarla CO2 emisyonlarının azaltılmasına önemli katkıda bulunması ve çevre dostu iplik üretimine yönelik artan talebi karşılayabilmesi sayesinde, iplik işletmelerinin rekabet gücünü artırmaktadır.

 

XS
SM
MD
LG
XLG