Sürdürülebilirlik

Çevre, Sosyal Konular ve Kurumsal Yönetişim Hakkında Önemli Veriler

Rieter çevre, sosyal konular ve kurumsal yönetişim (ESG) bakımından sürdürülebilirlik konusunda uzun yıllardır kararlılığını korumaktadır. ESG, şirketin kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Rieter, enerji geçişini 2050 yılına kadar tamamlanmasını ve Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini desteklemek için çaba göstermektedir. Rieter için sürdürülebilirlik aşağıdaki boyutları ifade eder: Bir boyut, Rieter'in sürdürülebilir tekstil üretimine sağladığı katkıyla ilgilidir. Buradaki odak noktası, iplik eğirme prosesindeki enerji tüketimi ve kullanılan ham maddedir. İplikhanelerin dijitalleşmesi de önemli bir rol oynamaktadır. Diğer yandan, başka bir boyut da Rieter'in önemli şirket içi çevresel verilerini iyileştirmekle ilgilidir. 

Sürdürülebilirlik stratejisi şu temeller üzerinde yükselir:

Çevre

  • Rieter Teknolojisi Sayesinde Sürdürülebilir İplik Eğirme Prosesleri 
  • Enerji Bakımından Verimli ve Ekolojik Üretim Konseptleri

Sosyal

  • Güvenli ve Sağlıklı İş Yerleri
  • Sürekli Öğrenme ve Eğitim
  • Çeşitlilik
  • Tedarikçiler
  • Sosyal Etkileşim

Kurumsal Yönetişim

  • Davranış Kuralları
  • İş Etiği
  • Sertifikalar, Ödüller ve Değerlendirmeler

Bu prensipler, şu talimatlar doğrultusunda belirlenmiştir:

Şirket her yıl “çevre, sosyal konular ve kurumsal yönetim” ile ilgili verileri yayınlamaktadır.

Kaynak işlemi yapan bir çalışan

EMNİYET; SAĞLIK VE ÇEVRE MİSYONU BEYANI

Emniyet, sağlık ve çevre, Rieter Group için büyük önem taşır. Bu yüzden Rieter, şu önemli alanlara odaklanan entegre bir şirket politikası izler:

- Tüm Rieter konumlarında güvenli ürünler ve çalışma koşulları
- Kaynakların tüm kullanım ömrü boyunca sürdürülebilir ve verimli şekilde kullanılması
- Geçerli yasal düzenlemeler ve Rieter'in iç yönergeleriyle uyumluluk

XS
SM
MD
LG
XLG