Sürdürülebilirlik

Pamuk tomurcuklarıyla dolu bir tarla

ÖNEMLİ SOSYAL, ÇEVRESEL VE EKONOMİK VERİLER

Rieter'in sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik taahhüdü şu yönergelerle tanımlanmıştır:

Sürdürülebilirlik, Rieter stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Rieter sürdürülebilirlik stratejisi, şu temeller üzerinde yükselir:

  • Sosyal Sürdürülebilirlik
  • Çevresel Sürdürülebilirlik
  • Ekonomik Sürdürülebilirlik

Şirket, yılda bir kez değer oluşturma sürecinin tamamı için tüm önemli faktörleri içeren Önemli Sosyal, Çevresel ve Ekonomik Veriler raporunu yayınlar.

Önemli Sosyal, Çevresel ve Ekonomik Veriler Raporunu İndirin (Yalnızca İngilizce Olarak Mevcut)

Kaynak işlemi yapan bir çalışan

EMNİYET; SAĞLIK VE ÇEVRE MİSYONU BEYANI

Emniyet, sağlık ve çevre, Rieter Group için büyük önem taşır. Bu yüzden Rieter, şu önemli alanlara odaklanan entegre bir şirket politikası izler:

- Tüm Rieter konumlarında güvenli ürünler ve çalışma koşulları
- Kaynakların tüm kullanım ömrü boyunca sürdürülebilir ve verimli şekilde kullanılması
- Geçerli yasal düzenlemeler ve Rieter'in iç yönergeleriyle uyumluluk

XS
SM
MD
LG
XLG