Geri dönüşüm

Son teknoloji ile döngü kapanıyor

Giysiler üretilir, kullanılır ve sonunda atılır. Tekstil endüstrisinin bu çizgisel “al-yap-at” modeli geniş çaplı olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Giysilerin %1'den azı kapalı devre bir sistemde geri dönüştürülmektedir. Kullanımdan sonra sadece bu orandaki kıyafetler eş değer ürünlere dönüştürülür veya başka ürünlerin üretiminde kullanılır.

Ham maddenin değerini korumak

Tekstil geri dönüşümünde en çok kullanılan yöntem mekanik geri dönüşümdür. Onlarca yıldır bu yöntem kullanılmaktadır. Bu işlemde, tekstiller yeni ipliklere dönüştürülmeden önce daha küçük parçalara ve son olarak da elyafa ayrılır. Bu süreç sonucunda yüksek miktarda kısa elyaf ortaya çıkar. Zorluk, yüksek miktarda kısa elyafa rağmen iplik kalitesi gerekliliklerini karşılamaktır.

Ring iplikçilik ve kompakt iplikçilik, dünya genelinde çok geniş uygulama yelpazesiyle standart iplikler için en çok kullanılan eğirme teknolojileridir. Kısa elyaf kaliteyi düşürdüğü için bu teknolojilerin önünde bir zorluk olarak durur. Rieter’in hedefi, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan ring veya kompakt iplikler için de iyi kaliteye ulaşmaktır.

Open end iplikçilik işlevi, kısa elyaf içeren materyaller kullanan uygulamalar için çok uygundur. Rieter bu teknolojiyi sürekli olarak geliştirmiş ve iyileştirmiştir. 

Geri dönüşüm sınıflandırma sistemi

Rieter bir geri dönüşüm sınıflandırma sistemi yarattı. Bu sistem pazarda yerini aldı. Bu sisteme göre sınıflandırma, iplik işletmelerinin kullanılan elyaf malzemesine bağlı olarak üretim hedeflerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmelerini kolaylaştırır. Parçalama işleminden sonra kısa elyaf içeriği, ortalama elyaf uzunluğu ve %5 uzun elyaflar önemli parametrelerdir. Bunlar, en uygun süreci, ulaşılabilir iplik düzgünlüğünü ve olası incelik derecesini belirlemeyi sağlar.

Sürdürülebilir veya geri dönüştürülmüş elyaf

Mekanik geri dönüşümün bir alternatifi de kimyasal olarak sürdürülebilir şekilde üretilmiş veya geri dönüştürülmüş iplikleri işlemektir. Bu tür iplikler için talebin önümüzdeki yıllarda hızlıca artması beklenmektedir. Rieter Group, aşağıdaki iki örnekte de gösterildiği gibi müşterilerini bu temelde yeni iplikler geliştirmeleri için desteklemektedir.

Spinnova ile sürdürülebilir iplikler geliştirmek

Rieter, zararlı kimyasal içermeyen, %99 daha az su kullanan ve geleneksel pamuktan %72 daha az CO2 üreten sürdürülebilir bir tekstil elyafının geliştirilmesinde Finlandiyalı şirket Spinnova’ya destek vermektedir. Spinnova, Rieter makinalarıyla donatılmış bir şirket içi araştırma ve geliştirme iplik hattını yakında hayata geçiriyor.

Eastman - daha az CO2 ve su, ağaçtan elyafa

ABD özel kimyasallar şirketi Eastman de tekstil uygulamalarında kullanılacak olan yeni bir stapel elyafın geliştirilmesi için Rieter’den destek aldı.. Naia isimli bu elyaf, sürdürülebilir olarak çam ve okaliptüs ormanlarından elde edilen hamurdan üretilmektedir. Bu elyaf, çözeltilerin tekrar kullanılmak üzere sistemde geri dönüştürüldüğü kapalı devre bir işlemde üretilir. Burada tehlikeli hiçbir kimyasal kullanılmamaktadır. Üretim prosesi ağaçtan elyafa düşük CO2 ve su ayak iziyle karakterize edilir. Sertifikalı biyolojik bozunabilirlik ile birleştiğinde ise iplik üretimi için sürdürülebilir bir çözüm ortaya çıkmaktadır.

Döngüsel ekonomi için birlikte çalışma

Rieter, inovasyon alanında İsviçre temsilcisi Innosuisse’un “Texcircle” (Tekstil döngüsü) araştırma projesine katıldı. Lucerne Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi liderliğindeki araştırma ekibi, tekstil endüstrisinde döngüsel bir ekonomi için fırsatları araştırdı ve geliştirdi. Rieter ve beş diğer İsviçre şirketi, yüksek kalitede pazarlanabilir ürün prototipleri oluşturmayı hedefleyen bir kapalı devre değer zinciri üzerinde çalıştı.

Tekstil değer zincirinin döngüsel ekonomi prensiplerine göre dönüşümü çoktan başladı. Teknoloji lideri olarak Rieter, bu dönüşüm sürecinde kilit bir rol oynayacaktır.

Döngüsel Ekonomi - Bir Tanım

Bu sektörde önde gelen bir beyin takımı olarak Ellen MacArthur Foundation trendler aynı kalırsa 2050 itibariyle 150 milyon tonun üzerinde giysi atığının olacağını veya yakılacağını öngörüyor.

Ellen MacArthur Foundation’a göre “döngüsel bir ekonomide” materyaller birçok kez geri dönüştürülür, atık ve kirlilikten kaçınılır ve doğa yenilenir. Rieter Group, tekstil endüstrisini bu doğrultuda desteklemeye, geri dönüşüm teknolojilerini geliştirmeye ve uzmanlaşmaya devam etmektedir.

XS
SM
MD
LG
XLG