Rieter'in Geri Dönüşüm Araç Seti

Yüksek kalitede ring ipliği işleyen üç araç
 1. Geri dönüştürülmüş elyafın tam temizliği
 2. Daha yüksek iplik kalitesi
 3. Daha iyi kumaş görünümü

Geri dönüşümde yenilik

Rieter'in geri dönüşüm araç seti sayesinde, yüksek oranda geri dönüştürülmüş elyaf içeren ince ring ipliklerini %100 saf pamuk ring iplikleriyle kıyaslanabilir kalitede eğirmek mümkündür. Her araç, farklı bir iplik kalitesi kriterine katkıda bulunur. Denemeler, ön tarama işleminin geri dönüştürülmüş elyafı eğirme prosesine girmeden önce mükemmel bir şekilde temizlediğini, taramanın çok kısa elyafı çıkardığını ve kompaklama işleminin ipliğe son dokunuşu sağladığını doğrulamaktadır.

Farklı araçların etkisini göstermek isteyen Rieter, iplik numarası Ne 30 olan ring ipliği eğrilecek şekilde, %50 mekanik olarak geri dönüştürülmüş elyaf ve %50 saf pamuk içeren karışımla bir test çalışması yürüttü. %50 Uster İstatistiğine tekabül eden, standart şekilde eğrilmiş karde pamuk ring ipliği denemede referans olarak alındı. Saf pamuk kalitesine olabildiğince yaklaşmak için araç seti devreye girer.

Tam temizlik için ön taraklama

Birinci araç, etkisi yüksek bir ek temizlik adımı olan ön taraklamadır. Ön taraklama, C 77 tarağının açma makinasına doğrudan bağlanması anlamına gelir. Bu adımın, geri dönüştürülmüş elyafın iplik parçacıklarından tamamen temizlenmesi ve nep sayısının azaltılması gibi iki avantajı bulunmaktadır. Ring iplikteki neps ve kalın yerlerin %50 oranında azaltılabileceğini. İplikçiler, eğirme hatları için sadece tamamen açılmış ve temizlenmiş elyafı alarak bundan faydalanırlar.

İplik kalitesini artıran tarama prosesi

İkinci araç seti taramadan sorumludur. Tarama, sorun teşkil eden kısa elyafı neps'i ve yabancı maddelerin çoğunu ortadan kaldırarak elyaf kalitesini artırdığı genel olarak kabul edilen bir prosestir. Yüksek kısa elyaf içeriği nedeniyle mekanik olarak geri dönüştürülmüş pamuğun kullanılması oldukça zor olduğundan, bu elyafa tarama prosesinin uygulanmasının olumlu sonuç verdiği ortadadır. Ön taraklama prosesiyle birlikte bu proses, karde saf pamuk iplikle kıyaslanabilir düzeyde sık rastlanan hataları (ince yer, kalın yer ve neps) azaltabilir ve iplik kalitesini artırabilir.

Son işlem kompaklama

Üçüncü araç seti, elyaf karışımını kompaklama görevini üstlenir. Bu araç, ipliğe son işlemi uygular. Kompaklama; özgül mukavemet, iplik aşınması ve dolasıyla iplik tüylülüğü açısından özellikle olumlu sonuç vermektedir. Bu iyileştirme, sonraki proseslerde iyi çalışma performansı sağlamanın yanı sıra nihai ürünlerin kullanım ömrünü de uzatır. Özellikle sürdürülebilirlik açısından gerekli bir prosestir.

Sık rastlanan hatalar (ince yer, kalın yer ve neps) ve düzgünsüzlük
Ring ipliği, mekanik olarak geri dönüştürülmüş pamuk rCO ile pamuk (Senegal) karışımı, Ne 30
 • Com4recycling Eğirme Sistemleri

  Rieter'in teknolojik bilgi birikimi, ring, kompakt ve open end iplik üretiminde geri dönüştürülmüş elyafın kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Rieter sistemleri, geri dönüşümün teknolojik sınırlarını zorlayarak tekstil sektöründeki açıkların kapatılmasına katkıda bulunur.

  Keşfedin
 • Geri Dönüştürülmüş Pamuk Karışımlarının Taranması

  Kısa elyaf içeriği ve neps sayısını azaltma potansiyeline sahip penye prosesi, geri dönüştürülmüş pamuk karışımları için son derece dikkat çekicidir. Rieter tarafından gerçekleştirilen denemeler, geri dönüştürülmüş ring ve kompakt iplik üretiminde penye makinasının nasıl başarılı bir şekilde kullanılacağını göstermektedir.

  Keşfedin

Com4recycling için iplik lisansları

Geri dönüştürülmüş ipliklerin piyasada daha fazla yer bulması için, bunlar kanıtlanmış Rieter Com4 iplik ailesine dahil edilecektir. Com4, Rieter iplik makinalarında eğrilmiş iplikler için uluslararası tescilli ticari markadır. Com4recycling lisansları şimdi geri dönüştürülmüş ring, kompakt ve rotor iplikler için mevcuttur. Bir Rieter tarağı, cer makinası ve open end iplik makinası ile geri dönüştürülmüş iplik üreten, aynı zamanda Global Geri Dönüştürme Standardı (GRS) sertifikasına sahip olan iplikhaneler Com4recycling iplik lisansını kullanabilir.

İndirmeler

Geri Dönüşüm – Broşür

Kesik Elyaf Eğirme Prosesinde Geri Dönüşümün Artan Önemi – Broşür

Daha İyi Geri Dönüştürülmüş Ring İplik Kalitesi – Broşür

XS
SM
MD
LG
XLG