Tekstil Teknolojisine Ilişkin Bilgi Birikimi

Rieter'in tekstil teknolojisinde benzersiz uzmanlığı bulunmaktadır. Bu, iplikhanelerdeki proseslerin optimizasyonu ve yeni makinaların geliştirilmesi için önemli bir bileşendir. Rieter, müşterilerine araştırma sonuçlarından elde edilen proses önerileri ve makina ayarları konusunda da yardımcı olur.

Elyaftan ipliğe ve tekstil yüzeyine giden süreçte bu kapsamlı testler her zaman tüm prosesi hesaba katar. Bu, sonuçların doğru şekilde sınıflandırılmasını ve bu sayede kararların alınmasını sağlayan tek yöntemdir.

Geri Dönüştürülmüş Pamuk Karışımlarının Taranması

Kısa elyaf içeriği ve neps sayısını azaltma potansiyeline sahip penye prosesi, geri dönüştürülmüş pamuk karışımları için son derece dikkat çekicidir. Rieter tarafından gerçekleştirilen denemeler, geri dönüştürülmüş ring ve kompakt iplik üretiminde penye makinasının nasıl başarılı bir şekilde kullanılacağını göstermektedir.

Tutam Karıştırma ve Cer Makinasında Karıştırmanın Ara ve Nihai Ürün Üzerindeki Etkisi

Karıştırma işlemi, eğirme prosesindeki farklı proses adımlarında, elyaf hazırlığı sırasında veya cer makinasında gerçekleştirilebilir. Peki bu, şeridi, ipliği ve tekstil yüzeyini nasıl etkiler? Rieter bunun belirlenmesi amacıyla, iplik eğirme prosesini ve değişen polyester içeriğini hesaba katarak her bir karıştırma sisteminin en uygun olduğu durumları analiz eden bir kılavuz oluşturmuştur.

Kesik Elyaf Eğirme Prosesinde Geri Dönüşümün Artan Önemi

Rieter, tekstil döngüsünü kapatmaya kararlıdır. Rieter sisteminizde sadece open end ipliğin değil aynı zamanda ring ipliğin de yüksek miktarda tüketici sonrası materyal miktarıyla nasıl eğrileceğini görmek için son çalışmamızın sonuçlarını inceleyin.

Eğirmede Boyanan Viskon Elyaf Kullanan Hava Jetli İplikçilik Sayesinde Yeni Olanaklar

Eğirmede boyanan viskonun bir hava jetli eğirme sisteminde işlenmesinin kalite ve verimlilik açısından büyük avantajları olduğunu gösteren bir araştırmanın sonuçlarına göz atabilirsiniz. Ayrıca, tekstil kumaşını boyamanın karmaşık ve pahalı prosesiyle karşılaştırıldığında elyafın halihazırda üretim devam ederken boyanması daha düşük çevresel etkiye sahiptir.

Yüksek Kısa Elyaf İçeriği için İdeal Open End İplikçilik Prosesi

Ham madde yüksek oranda kısa elyaf içeriyorsa open end iplikçilik için hangi proses idealdir? Araştırmalarımıza göre prosesin kısaltılması maliyet ve kalite açısından oldukça büyük avantajlar sağlayabilir.

İplik Üreticilerine Yönelik İlgi Çekici Bir Seçenek Olarak Twin İplik

Spin-twist iplik, klasik katlı iplikler için ilgi çekici bir alternatiftir. Uygun maliyet sunmanın yanı sıra iplik tüylülüğü ve örme kumaşta boncuklanma bakımından da avantajlar sağlar. Kompakt iplik makinasında iplik eğirme işlemine tabi tutulduğunda yeni imkanlar açığa çıkarır.

Hasat yöntemlerinin bir rolü var mı?

Mekanik pamuk hasadının günümüzdeki standart yöntemlerinden ikisi birbiriyle karşılaştırıldı ve her bir proses çırçırlamadan örgü kumaşa kadar yakından incelendi. Herhangi bir fark var mıydı? Buradan hangi sonuçlar çıkarılabilirdi?

XS
SM
MD
LG
XLG