K 48 ile %18 Daha Az Enerji Tüketimi

Yakın zamanda Türkiye'deki bir iplikhanede yapılan karşılaştırma, kompakt iplik makinası K 48'in, rakiplerine kıyasla %18 daha az enerji tükettiğini göstermektedir. 1.824 iğli bir makina için bu avantaj, makina başına yıllık yaklaşık 12.000 Amerikan doları tasarruf anlamına gelmektedir. Bu, Rieter'in kompakt iplik teknolojisinin enerji verimliliğinde global ölçütü belirlediğini bir kez daha kanıtlamıştır. Elde edilen bulgular yalnızca Rieter ve müşterilerinin başarısı için önemli olmakla kalmamakta fakat aynı zamanda tekstil endüstrisi için daha sürdürülebilir ve ekonomik bir geleceğe de katkıda bulunmaktadır.

Türk müşterinin işletmesinde yapılan denemeler, 19.200 devir/dakika hızında çalışan kompakt iplik makinelerinde gerçekleştirildi ve %100 pamuk Ne30 kompakt iplik üretildi. Bir kg iplik üretimi için kWh cinsinden enerji tüketim değeri, iplikhanelerdeki temel göstergelerden biridir. Rakip makinanın 1,48 kWh/kg'lık tüketimine karşılık K 48'in 1,21 kWh/kg'lık tüketim avantajı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu, aynı zamanda, K 48 ile 19.500 dev/dak'da Ne40 pamuk ipliği üretilerek yapılan bir başka karşılaştırmanın sonucunu da doğrulamaktadır.

Şek. 1: kWh/kg iplik cinsinden enerji tüketimi deneme sonuçlarının genel bir özeti

Bu önemli enerji avantajının nedenleri

En büyük enerji tüketicileri iğ tahriki (%75-80) ve emiş sistemidir (%12-17). Diğer tahrikler de kalan enerji tüketiminin büyük bir kısmından (%7-10) sorumludur. Rieter kompakt iplik makinalarının büyük avantajının başlıca nedeni verimli emiş sistemidir. Rakip makinaların tümü, kompaklama prosesi için ek emiş sistemine gerek duyar ve bu da kayda değer ek enerji tüketimi anlamına gelir. LENA iğler de daha düşük enerji tüketimi için önemli bir özelliktir. Tasarımları ve verimlilikleri, bir kg iplik üretimi için kWh değerini doğrudan etkiler; standart iğlere kıyasla %6 enerji tasarrufu mümkündür.

Şek. 2: Rieter çözümü: Kompaklama için emiş sistemi pnömafil emişe dahildir

Son, ancak önemli bir husus, emiş sistemi ve iğ dinamiklerinin ötesinde, ana motor tahrikinin verimliliğinin enerji tüketiminde belirleyici bir etken olmasıdır. 110 kW büyüklüğe kadar IE4 teknolojili yüksek verimli ana motorlar kullanmamız, optimum enerji kullanımına olan bağlılığımızı vurgulamaktadır.

Daha Düşük Enerji Maliyetleri Somut Ekonomik Avantajlar

Müşteriler için bu değerleri somut ekonomik avantajlara dönüştürmek daha ilginçtir. 1.824 iğli bir makina için enerji tüketiminde %18'lik azalma, makina başına yıllık yaklaşık 12.000 Amerikan doları tasarrufu anlamına gelmektedir (kWh başına 0,1 Amerikan doları enerji maliyetine göre). Düşük enerji maliyetleri, makinalarımızı somut getirisi olan stratejik bir yatırım haline getirmekte ve Rieter'i sürdürülebilir kompakt iplik üretiminde pazar lideri olarak konumlandırmaktadır.

XS
SM
MD
LG
XLG