Karbon Ayak İzinin Azaltılması

Moda endüstrisi, küresel CO2 emisyonlarının önemli bir bölümünü oluşturur. Küresel sera gazı emisyonlarının %4 ila %7'sinin bu endüstri tarafından üretildiği tahmin edilmektedir. Moda endüstrisinin bir parçası olan tekstil endüstrisi de odak noktasındadır. Büyük moda markaları, ürünlerinin CO2 ayak izi konusunda giderek daha fazla şeffaflık talep etmektedir. Bu şartlarda, çevre dostu koşullarda üretilen ipliğe olan talep artırmıştır. Rieter iplikçilik sistemleri, özellikle de enerji tasarruflu iplik makinaları, karbon ayak izinin azaltılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilir elyaf materyali seçiminin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yanı sıra, enerji tasarruflu makinalar da CO2 emisyonunu azaltmak için tekstil endüstrisinin önemli bir aracıdır. Rieter tüm iplikçilik sistemleri için enerji tasarruflu bir portföy sunmaktadır. Bu, prosesteki her bir makina için geçerlidir. Ancak özellikle nihai iplik eğirme makinaları (ring, kompakt, open end veya hava jetli iplik makinaları), enerji tasarrufu için en büyük potansiyeli sunar. İplik makinaları, prosedüre bağlı olarak değişmekle birlikte, tüm eğirme prosesinde kullanılan enerjinin %63 ila %79'unu tüketir. İplik ne kadar ince olursa o kadar fazla enerji gerekir. Dolayısıyla iplik makinası tarafından tasarruf edilen enerji daha da önemlidir. Bu nedenle Rieter, bu makinalara odaklanır ve özellikle enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere ve gelişmelere yatırım yapar. En küçük enerji tasarrufu bile avantaj sağlar.

COMPACTdrum'lı G 38 ring iplik makinası, R 70 open end iplik makinası ve J 26 hava jetli iplik makinasının rakip makinalara kıyasla ne kadar enerji tasarrufu ve bu tasarrufun kaç ton CO2'ye karşılık geldiğini keşfedin.

XS
SM
MD
LG
XLG