Tek Kafalı Cer Makinaları: Dezhou Huayuan'da Esneklikte Çığır Açan Gelişme

Dezhou Huayuan Eco-Technology Co. Ltd., devam eden işgücü sıkıntısına yanıt olarak ve yüksek kaliteli iplik taleplerinin artacağı beklentisiyle 2022 yılında harekete geçti. Şirket, tüm eski cer makinalarını aşamalı olarak üretim hattından kaldırmaya (devre dışı bırakmaya) karar verdi. Daha sonra, regüleli cer makinası RSB-D 50 ve regülesiz cer makinası SB-D 50'den oluşan toplam 126 adet Rieter'in tek kafalı cer makinasını satın aldılar. Bu adım, şirketin teknolojinin öncüsü olma taahhüdünü vurgulamakta, kalitelerini artırmakta ve dönüşüm maliyetlerinde dikkate değer tasarruflar sağlamaktadır.

Zorluk

Operatör eksikliği, Dezhou Huayuan'ın karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir ve bu aynı zamanda şu anda tekstil sektöründeki en önemli sorunlardan biridir. Modal, geri dönüştürülmüş viskon ve polyester, akrilik ile yün ve ipek karışımları gibi özel elyafın işlenmesi sırasında operatörler üzerindeki iş yükü, standart elyafın eğrilmesine kıyasla daha da fazladır. Bu, sipariş alımındaki daha hızlı değişimlerden ve özel elyafı işlerken makina davranışının iklim değişikliklerine karşı artan hassasiyetinden kaynaklanmaktadır.

Kalifiye personel eksikliğine rağmen sürekli olarak yüksek iplik kalitesini korumak, Dezhou Huayuan'ın endişe duyduğu ikinci zorluktur. Çoklu cer makinası hatlarının varlığında teknolojik ayarlar günlük olarak değiştirilmelidir. Bu nedenle, her siparişe yönelik teknolojiyi hazırlamak için gereken süreyi azaltmak, her cer makinası hattından yararlanma oranını optimize etmek ve böylece yıllık sipariş çıktısını artırmaya yönelik ihtiyaç, baskı yaratmaktadır.

Özel elyafın fiyatı yüksek ve satın alma hacmi sınırlı olduğundan, ham maddeden yararlanma oranının artırılması Dezhou Huayuan'ın üçüncü zorluğudur. İplikhanedeki deneyimler, ham madde maliyetlerinin, toplam iplik üretim maliyetlerinin %60'ından fazlasını oluşturduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, her bir kilogram telef doğrudan iplikhanenin kârlılığını azaltmaktadır.

Çözüm

Yenilikçi Rieter (R)SB-D 50 cer makinaları, hassas elyaf çekimi ve karıştırma sayesinde verimlilikte kayda değer bir artış sağlarken, sağlam tasarımıyla bakım gereksinimlerini de azaltmaktadır. Rieter'in cer makinaları, hızlı ayarlamalara olanak tanıyan kullanıcı dostu arabirimi sayesinde tekstil üreticilerine çeşitli üretim siparişleri arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma olanağı sağlar. Ayrıca, daha az sayıda operatörle işletilebilir ve bu da işgücünden yararlanma oranının optimizasyonuyla sonuçlanır. Uzman sistem SLIVERprofessional'ın entegrasyonu, farklı ham maddeler ve diğer parametreler için önerilen ayarları içerir. Cer makinaları, gelişmiş koyler sensörü teknolojisiyle malzeme israfını sınırlar ve üretim proseslerinde sürdürülebilirliği artırır. Rieter cer makinaları, bu avantajları bir araya getirerek modern tekstil üretiminde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği artıran önemli bir ilerlemeyi temsil etmektedir.

Cer makinası prosesinde ham madde telefi önemli bir sorundur. Bu telefin başlıca nedeni, ilk şerit tabakalarının kova içinde optimal düzeyde istiflenememesi olarak görülmektedir (Şek. 1). Bu da sonraki proses aşamalarında kaliteden ödün verilmesine ve tarak şeridi kopmalarına neden olmaktadır. Özel siparişler için kalite standartlarını korumak ve diğer siparişlerle karışmasını önlemek için operatörler bu kusurlu şerit tabakalarını elle çıkarmak zorunda kalır.

Bu sorunun temel nedeni, tipik olarak düşük kova kalitesi ve eskiyen kova yayları nedeniyle iplikhanelerde yaygın ve kaçınılmaz bir durum olan kova tablasının normalden aşağıda kalmasıdır (Şek. 2).

Bu sorunu çözmek için Rieter, fotosel sistemi içeren yenilikçi bir çözüm geliştirmiştir. Bu sistem, kova doldurma işlemini ancak tarak şeridi koylerle sürekli temas halinde olduğunda yüksek hıza geçirir (Şek. 3). Bu yenilik, ilk katmanlarda bile tarak şeridinin düzgün istiflenmesini sağlar ve sonuçta değerli ham maddeden tasarruf edilir. 

Müşterinin Avantajları

Dezhou Huayuan'da, tek kafalı RSB-D 50 cer makinaları, özel elyaf eğirmede iki rakip cer makinası kafasının üretimine eşdeğer 700 m/dak düzeyinde etkileyici bir saha çalışma hızına ulaştı. Bu, farklı siparişleri karşılayabilen birden fazla üretim hattının bakımına olanak tanır ve önemli ölçüde dönüştürme maliyeti tasarrufu sağlar.

Örneğin 3,5 tonluk özel bir eğirme siparişinde RSB-D 50 üretim hattı işi 24 saat içinde tamamlar ve ertesi gün için sipariş değişikliği planına kesintisiz olarak uyum gösterir. Bu, operatör çalışma süresini günde 1,4 saat azaltmakla kalmaz, yıllık sipariş hacminin %6 oranında artmasını da sağlar.

Buna ek olarak, uzman sistem SLIVERprofessional, teknolojik kurulumu daha verimli kılmakta ve Dezhou Huayuan'daki rakiplere kıyasla iş ayarlarının %60'ı aşan oranda daha hızlı yapılmasını sağlamaktadır. Emiş yoğunluğu ve sarım hızı için proses önerileri ve kullanıcı dostu kontroller sunar. RSB-D 50'nin entegrasyonu, teknisyen ihtiyacını 3'ten 1'e düşürerek birden fazla üretim hattının günlük ayarlarında önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.

Şek. 4: SB-D 50 cer makinasında özel elyafın eğrilmesi için 701 m/dak çalışma hızı

SB-D 50 ile Müşteri Avantajları

Dezhou Huayuan, Rieter'in son teknoloji ürünü SB-D 50 tek kafalı cer makinasına yatırım yapan Çin'deki ilk müşteridir. Bu stratejik yatırım, şirketi operasyonel esneklik ve personel optimizasyonunun yanı sıra telef ve enerji tüketiminin önemli ölçüde azaltılması açısından daha yüksek bir seviyeye taşıdığından Dezhou için önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir.

Rakip çözümlerle karşılaştırmalı bir analize göre, SB-D 50'ye yapılan yatırım, aşağıda gösterildiği gibi birçok önemli fayda sağlamaktadır (10 makina için hesaplanmıştır).

Dezhou Huayuan'ın yatırımı sadece verimliliği artırmakla kalmayıp kârlılığı da yükselterek onu iplik endüstrisinde stratejik bir seçim haline getirmektedir.

Rieter (R)SB-D 50 cer makinaları, operatör, ham madde ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken en yüksek kaliteyi sağlayarak istikrarlı şekilde en üst seviyede performans sunar. Rieter cer makinaları SB-D 50'ye yatırım yaparak, rakip çözümlere göre 10 makina için yıllık yaklaşık 600.000 CNY olarak hesaplanan tasarruf elde ettik. Bu olağanüstü maliyet etkinliği, yalnızca 2 yıllık kayda değer bir geri ödeme süresiyle takip eden yıllarda bizi cer makinası yatırımında rekabetçi bir konuma getirmektedir.Niu Jianwei, Dezhou Huayuan Eco-Technology Co. Ltd. Genel Müdür Yardımcısı
Şek. 8: Niu Jianwei, Dezhou Huayuan Eco-Technology Co. Ltd. Genel Müdür Yardımcısı

Dezhou Huayuan Hakkinda

Dezhou Huayuan Eco-Technology Co., Ltd. yeni farklılaştırılmış kesik elyaf iplik üretiminde uzmanlaşmış modern bir yüksek teknoloji kuruluştur. Şirket, Temmuz 2002'de kurulmuştur ve Dezhou şehrinin Decheng ilçesinde bulunan Tianqu Sanayi Bölgesinde yer almaktadır. Şirketin rejenere selüloz elyaf, süper ince karışımlı akrilik elyaf, liyosel, yün, keten, kaşmir ve diğer çok komponentli farklılaştırılmış iplik üreten üç üretim yan kuruluşu bulunmaktadır.

Dezhou Huayuan Eco-Technology Co., Ltd.

Tianqu Ind Zone
1100 Geruide Road
253000 Dezhou
China
XS
SM
MD
LG
XLG