Sürdürülebilirlik

Daha iyi bir gelecek için ileri teknoloji

Rieter teknolojisi, sürdürülebilirlik temel alınarak geliştirilmiştir: müşterilerin enerji ve kaynakları korumasına yardımcı olmaktan üretim alanlarında karbon emisyonlarını azaltmaya kadar.

Gezegen

Teknoloji lideri olarak Rieter, daha azıyla daha fazlasını yapmak için ürünler, servisler ve sistemler tasarlar. Şirket, tekstil değer zincirinin döngüsel ekonomi prensiplerine göre dönüşümüne yardımcı olmak için sistemler ve servisler geliştirmektedir. Rieter, 2030 yılına kadar ısıtma ve soğutma için tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeyi planlamaktadır. 

İnsan

İnsan, Rieter’in en büyük varlığıdır. Fark yaratan ileri teknolojiyi üretmek için son derece kalifiye çalışanlara ihtiyaç vardır. Rieter, pazarlarının çeşitliliğini yansıtan kapsayıcı bir kültür sunarak, insanların gelişmesine katkıda bulunur. Kalıcı ortaklıklar kuran şirket, değer zincirindeki herkesle işbirliği ruhu içinde çalışır. Faaliyet gösterdiği tüm topluluklarda çok iyi bir kurumsal vatandaşlık göstermek için çabalar.

2025 İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Rieter; çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluğunun bilincindedir. Şirket, 2025 yılı için çevre ve çalışanlarına yönelik belirli hedefler belirlemiştir.

Çevre ve çalışanlarla ilgili 2025 yılı için on adet Rieter sürdürülebilirlik hedefi
Hedef ölçüm verileri SEED veri tabanına kaydedilir (Toplumsal, Çevresel ve Ekonomik Veriler). Çevre, sosyal konular ve kurumsal yönetişim ile ilgili önemli verilerin temelini oluştururlar. İlerleme yıllık olarak incelenir ve değerlendirilir.

Sürdürülebilirlik Hikayeleri

Rieter ürünleri, sistemleri ve servisleri daha azıyla daha fazlasını yapmak için tasarlanmıştır. Rieter'in nasıl fark yarattığını öğrenin.

Raporlar

Rieter sürdürülebilirliğe çok bağlıdır. Şirket, 2011 yılından beri gelişimini rapor etmektedir.

XS
SM
MD
LG
XLG