Autoconer X6 İle Yeni̇ Bakiş Açilari

Enerji verimliliği, dekarboniza iplik üretiminin anahtarıdır. Rieter, Autoconer X6 otomatik bobin makinası, enerji tasarruflu teknoloji portföyüne bir süper star daha eklerken maksimum kaynak kullanımına katkıda bulundu. Otomatik bobin makinasının Rieter ring ve kompakt iplikçilik sistemine entegre edilmesi, tekstil değer zincirinin sonraki proses aşamalarında da daha fazla verimlilik artışının yolunu açar. Dijitalleşme ve yapay zeka, gelecek için yeni umutlar yaratıyor.

Tekstil değer zincirindeki bazı proses basamakları, su gibi sınırlı bir kaynağı tüketir ve büyük ölçekte kimyasalların kullanılmasını gerektirir. Sentetik elyaf üretimi ve boyama bunun örnekleridir. Elyafı iplik haline getirirken, makinaları çalıştırmak için gereken elektrik enerjisi, özellikle fosil kaynaklardan geliyorsa, çevresel ayak izini belirler.

Rieter'in ring ve kompakt iplikçilik sistemi, enerji tüketimi ve dolayısıyla iplik üretimindeki CO2 emisyonları için endüstri standardını belirlemektedir. Gerekli elektriğin kömürden üretildiği varsayıldığında, bir Rieter sistemi ile bir ton iplik üretimi yaklaşık bir ton CO2 salımına neden olur. Rieter sistemi rakip sistemlerden yaklaşık %10 daha az emisyon oluşturmaktadır.

Hassasiyet Avantajlar Yaratır

Ring ve kompakt iplikçilikte son proses aşaması olan bobin makinası, iplikhanedeki enerji tüketiminin yaklaşık %14'ünü oluşturur ve bu nedenle enerji tüketimini azaltma gayretlerinin odak noktasıdır. Vakum oluşturma, sarım aşamasında en fazla enerji tüketen proseslerden biridir. Autoconer'daki tüm döngü işlemleri sırasında güvenilir iplik algılama ve yakalama sağlamak için bir vakum gereklidir. Güvenilir iplik algılama ve yakalama; yüksek verimlilik, kaynak koruma ve kalite garantili bobin taşıma anlamına gelir. Autoconer, sensörle izleme ve kontrol sayesinde rakip makinalardan daha düşük bir vakumla çalışır. Rakip makinalara göre enerji tüketiminde ortaya çıkan avantajlar belirgin düzeydedir ve bu avantaj rakibe, makina tipine ve sarım ünitelerinin ve döngülerinin sayısına bağlı olarak %7 ile %70 arasında değişir.

Malzeme tüketimini en aza indirmek söz konusu olduğunda, iplik temizlemede hassasiyet esastır. İplik temizliği sırasında hatalar giderilir ve iplik uçları, ekleme (splays) teknolojisi kullanılarak yeniden bağlanır. Ekleme de dahil olmak üzere bir hatanın ortadan kaldırılması yalnızca beş ila altı saniye sürer. Daha sonra ek yerinin optik özellikleri kontrol edilir ve kalite gerekliliklerini karşıladığından emin olunur. Eklenen iplik çok kalın veya çok inceyse tekrar eklenir.

Yeni açık prizma ekleme (splays) teknolojisi, ek yerinin optik özelliklerini yüksek hassasiyet ve düzgünlükle iyileştirir. Bu, daha az tekrar ve dolayısıyla daha az iplik telefi anlamına gelir.

Sonraki Proses Aşamaları Üzerinde Olumlu Etki

Sonraki proses aşamalarındaki verimlilik artışının bir örneği, boyama bobinlerinin Autoconer X6'da üretimidir. Bobin oluşturma işleminin boyama prosesi ve dolayısıyla su tüketimi, boya kimyasalları tüketimi, enerji tüketimi ve boyama sonuçlarının kalitesi üzerinde belirgin etkisi vardır. Autoconer, Preci FX tambursuz iplik travers sistemiyle erken bir aşamada öncü bir rol üstlenmiş ve ilk kez boyama bobinlerinin tasarımını özel olarak optimize etmiştir. Preci FX ile iplik gerginliği kontrol sistemi Autotense FX'in birlikte kullanılması, boyama sisteminin gerektirdiği şekilde ünifıorm bobin yoğunluğunun üretilmesini sağlar. Bu, ilk boyama döngüsünde düzgün boyama sonuçları için bir ön koşuldur. Böylece kaynaklar korunur ve maliyetler düşürülür.

Yapay Zeka Sayesinde Yeni Umutlar

Autoconer X6, Rieter ring ve kompakt iplikçilik sistemine, Rieter'in iplikhane kontrolüne yönelik dijital platformu ESSENTIAL aracılığıyla entegre edilmiştir. Entegrasyon, balyadan bobine kadar gelişmiş şeffaflık ve optimizasyon potansiyelinin önünü açar. Yalnızca üretimdeki ilgili sapmaları daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm proses boyunca sebepleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak da mümkün olacaktır. Bu, makina olaylarının proses boyunca değerlendirilmesinin yanı sıra kurallara ve eşik değerlere dayalı olarak gerçekleşir. Bu şekilde ESSENTIAL, eğirme işlemlerine ilişkin uzman bilgisini yapay zeka biçiminde haritalar ve bir öğrenme sistemi için temel oluşturur. Yapay zekanın kullanılması, otomasyon ve proses optimizasyonuna önemli bir katkı sağlayacak ve böylece tekstil endüstrisinde sürdürülebilirliği geliştirecektir. Rieter ve Johann Jacob Rieter Vakfı, Endüstriyel Yapay Zeka alanında uzmanlığı daha da geliştirmek için Winterthur'daki (İsviçre) ZHAW Mühendislik Okulu'nda bir kürsüyü finanse etmektedir.

XS
SM
MD
LG
XLG