Geri Dönüştürülmüş Pamuk Karışımlarının Taranması

Daha iyi geri dönüştürülmüş ring ve kompakt iplik kalitesi
 1. Mekanik yöntemle geri dönüştürülmüş elyaf kalitesi
 2. Penye prosesinin etkisi
 3. Penye telefi için doğru uygulamayı bulma

Geri Dönüşümde Yenilik

Penye işlemi, işlenmemiş pamuk kalitesini artırmak için endüstride yaygın olarak kullanılan standart bir prosestir. Daha ince ipliklerin daha yüksek mukavemetle ve daha az sık rastlanan hata (ince yer, kalın yer ve neps) ve düzgünsüzlükle eğrilmesine olanak sağlamaktadır. Kısa elyaf içeriği ve neps sayısını azaltma potansiyeli ile geri dönüştürülmüş pamuk karışımlarında kullanım açısından da son derece dikkat çekicidir. Rieter, mekanik yöntemle geri dönüştürülmüş ve işlenmemiş pamuk karışımlarından ring ve kompakt ipliklerin eğrilmesinde penye prosesinin başarıyla kullanılabileceğini gösteren çeşitli denemeler yapmıştır.

Mekanik yöntemle geri dönüştürülmüş elyafın özellikleri

Geri dönüştürülmüş elyaf, gelecekte elyaf karışımında önemli bir rol oynayacaktır. Kapsamlı araştırmalara rağmen mekanik yöntemle geri dönüştürülmüş elyafın, artakalan iplik ve kumaş parçaları, yüksek kısa elyaf içeriği ve yüksek neps sayısı nedeniyle yeniden iplik olarak eğrilmesinde hâlâ zorluklar yaşanmaktadır. Bu parametreler özellikle karışım elyafı olarak işlenmemiş pamuk kullanıldığında sorun oluşturmaktadır. Pamuk kalitesine bağlı olarak işlenmemiş pamuk, zaten yüksek bir kısa elyaf ve neps içeriğine sahip olabilmektedir. Bu da karışıma eklenebilecek ilave geri dönüştürülmüş elyaf miktarını hızlı bir şekilde sınırlayabilmektedir.

Sık rastlanan hatalar (ince yer, kalın yer ve neps) ve düzgünsüzlük CVm, Ne 30, geri dönüştürülmüş pamukla pamuk karışımı

Penye işlemi ile kalitenin iyileştirilmesi

Geri dönüştürülmüş elyaf, iplik kalitesini etkilemektedir. Rieter tarafından gerçekleştirilen denemede %25 geri dönüştürülmüş pamuk içeren karde numunesi, çok sayıda kalın yer ve nepsin yanı sıra yüksek düzgünsüzlük değerlerine sahiptir. Penye prosesi, çok kısa ve problem yaratıcı elyafın ortadan kaldırılmasına ve iplik kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu, karde ve penye örnekler karşılaştırıldığında görülebilmektedir: Penye örnekte geri dönüştürülmüş elyaf oranı iki kat yüksek olmasına rağmen düzgünsüzlük ve sık rastlanan hata seviyesi, karde örneğe kıyasla daha iyidir.

İplikte kalan geri dönüştürülmüş elyaf oranı

Bu denemenin can alıcı sorusu, penye prosesi sırasında ne kadar geri dönüştürülmüş elyafın çıkarıldığı ve bunun, nihai iplikteki toplam geri dönüşüm oranını nasıl etkilediğidir. Sonuçlar, penye prosesinden sonra karışımdaki geri dönüştürülmüş elyaf oranının %50’den yaklaşık %40’a düştüğünü göstermektedir. Ancak sadece geri dönüştürülmüş elyaf değil, aynı zamanda işlenmemiş pamuğun kısa elyafı da taranmıştır. Bu da karışımda artakalan geri dönüştürülmüş elyafın hâlâ hatırı sayılır miktarda olduğu anlamına gelir. Penye prosesiyle ortaya çıkan penye telefi, bir open end iplik eğirme sisteminde işlenmek için idealdir.

Teknoloji yayınındaki ayrıntılı sonuçlar

Gerçekleştirilen denemeyle ilgili kapsamlı bir teknoloji yayınına, indirme bölümünden ulaşılabilir. Yayın, deney planı ve sonuçlar hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Ayrıca penye prosesinden kaynaklanan ek proses adımlarının proses maliyetini nasıl etkilediği sorusu da yanıtlanmaktadır.

Recover ve Polopiqué ile işletme denemeleri

Penye prosesinin geri dönüşüm için sektörel seviyede değerlendirmek de önemlidir. Bu nedenle Rieter iplik eğirme merkezindekine benzer bir deneme de Portekizli tekstil üreticisi Polopiqué işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Bu deneme için İspanyol geri dönüştürülmüş elyaf üreticisi Recover tarafından sağlanan post endüstriyel bazlı yeşil bir geri dönüştürülmüş elyaf kullanılmıştır. Polopiqué’de elde edilen sonuçlar, laboratuvar deneme sonuçlarını doğrulamıştır. Penye prosesi ile iplik kalitesi önemli ölçüde iyileştirilirken karışımdaki yüksek yeşil geri dönüştürülmüş elyaf oranı korunabilmiştir. Dikey entegre bir tekstil şirketi olan Polopiqué, penye geri dönüştürülmüş ring ipliklerinden polo yaka tişörtler üretmiştir. Giysinin kalitesi, işlenmemiş iplikten üretilen bir ürünle benzerdir.

 • Com4recycling Eğirme Sistemleri

  Rieter'in teknolojik bilgi birikimi, ring, kompakt ve open end iplik üretiminde geri dönüştürülmüş elyafın kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Rieter sistemleri, geri dönüşümün teknolojik sınırlarını zorlayarak tekstil sektöründeki açıkların kapatılmasına katkıda bulunur.

  Keşfedin
 • Rieter'in Geri Dönüşüm Araç Seti

  Rieter's recycling toolbox enables spinners to produce fine ring yarns of the best quality with a high share of recycled fibers.

  Keşfedin

İndirmeler

Daha İyi Geri Dönüştürülmüş Ring İplik Kalitesi – Teknoloji Yayını

XS
SM
MD
LG
XLG